Prečo nemôžu byť nájdené súbory v Koši po ich zmazaní vo Windows 7? - EeeKB

 
This is a Step-By-Step article Toto je článok s detailným popisom postupu

V nedávnej dobe, niektorí študenti nemohli nájisť ich zmazané súbory v koši. Čo je zle?

Vo všeobecnosti, súbor alebo adresár zostáva uschovaný v Koši po zmazaní. Iba použitie kláveskovej kombinácie "Shift + Delete" vymaže súbory okamžite. Avšak, pri používaní systému, kliknutie na tlačidlo Zmazať môže súbory okamžite vymazať, ak boli nastavenia Koša zmenené. Tieto zmazané súbory nebudú naďalej uložené v Koši , a bude to pre vás veľká strata, ak ich budete chcieť obnoviť. 

V tomto prípade, nastavenia môžu byť obnovené pomocou nasledovných krokov uvedených ďalej.

Špecifické kroky:
  1. Kliknite pravým tlačidlom na Kôš , a kliknite na Vlastnosti.


  2. Otvorí sa dialohové okno Kôš - vlastnosti, kde nájdete sekciu s Nastavením pre vybrané umiestnenie, kde bude nastavená možnisť Súbory nepremiestňovať do Koša a hneď ich odstraňovať, vďaka čomu bolo súbory okamžite odstránené z počítača.  


  3. V Nastaveniach pre vybrané umiestnenie, kliknite na možnosť Vlastná veľkosť a nastavte maximálnu možnú veľkosť Koša pre zmazané súbory alebo adresáre. Je odporúčané nastaviť hodnotu nie príliš nízko. Potom kliknite na OK.  4. Ak je maximálna veľkosť nastavená na 100 MB, obdržíte oznámenie o "Trvalom odstránení", ak odstraňujete súbor väčší ako 100 MB. (V Umiestňení koša je štandardne vybratý lokálny disk C:, čo indikuje, že v tomto prípade sa práve nastavuje povolená veľkosť zmazaných súborov a adresárov pre disk C:. K nastaveniu lokálneho disku D: ho prosím najprv vyberte. Ak má disk viacej partícií, môžete ľubovoľnú vybrať rovnakým spôsobom.)


Ak vám tento postup nepomohol, odporúčame vam pozriet sa na fóra pre ďalšie riešenia.

Uvítame všetky vaše komentáre a návrhy! 

Po vašej skúsenosti s EeeKB, ak Vám to čas umožní, prosím ohodnoťte článok v tabuľke na konci stránky.Oceňujeme vašu pomoc smerom k nášmu zlepšeniu. Akékoľvek odporúčania alebo dobré nápady proosím smerujte do "Dadatočných komentárov". (Pre rýchlejšie vyriešenie Vášho problému, technické otázky môžu byť presunuté do diskusií Microsoft Community)  
Vlastnosti

ID článku: 2750319 – Posledná kontrola: 8. 2. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky