Chyba „This app has been blocked by your system administrator“ (Túto aplikáciu zablokoval správca systému) pri pokuse o spustenie aplikácií zo služby Windows Obchod

P R I Z N A K Y

Ak sa v systéme Windows 8 alebo Windows Server 2012 pokúsite spustiť aplikáciu zo služby Windows Obchod, operácia zlyhá. Zobrazí sa tiež nasledujúce chybové hlásenie:
This app has been blocked by your system administrator. (Túto aplikáciu zablokoval správca systému.)

P R I C I N A

Príčinou výskytu tohto problému je skutočnosť, že správca nastavil politiku riadenia aplikácií, ktorá v počítači blokuje danú aplikáciu zo služby Windows Obchod alebo všetky aplikácie zo služby Windows Obchod.

R I E S E N I E

Ak je potrebné povoliť spustenie aplikácie zo služby Windows Obchod, správca domény môže pomocou nástroja AppLocker upraviť politiky riadenia aplikácií použitím jedného z nasledujúcich postupov (podľa toho, ktorý najviac zodpovedá danej situácii):
  1. Vytvorenie predvoleného pravidla, ktoré umožní spúšťať všetky aplikácie zo služby Windows Store.
  2. Vytvorenie pravidiel, ktoré umožnia spúšťať jednotlivé aplikácie zo služby Windows Obchod.
Poznámka: Pravidlá je potrebné upravovať z radiča domény so systémom Windows Server 2012 alebo z počítača so systémom Windows 8, v ktorom sú nainštalované nástroje Remote Server Administration Tools.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o nástroji AppLocker získate na nasledujúcich webových lokalitách Microsoft TechNet:
Vlastnosti

ID článku: 2750770 – Posledná kontrola: 16. 11. 2012 – Revízia: 1

Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard

Pripomienky