V systémoch Windows 8 a Windows Server 2012 nie je k dispozícii prepojenie Change product key (Zmeniť kód Product Key)

P R I Z N A K Y

Ak sa v systéme Windows 8 alebo Windows Server 2012 pokúsite zmeniť kód Product Key, v ovládacom paneli System (Systém) nenájdete prepojenie Change product key (Zmeniť kód Product Key).

Chcete napríklad skonvertovať predvolený inštalačný kód Product Key na kód MAK (Multiple Activation Key) v počítači so systémom Windows 8, nemôžete však nájsť prvok používateľského rozhrania, pomocou ktorého by bolo možné kód Product Key zmeniť.

P R I C I N A

Príčinou tohto problému je skutočnosť, že prepojenie Change product key (Zmeniť kód Product Key) sa nezobrazuje, ak systém Windows 8 alebo Windows 2012 nie je aktivovaný.

R I E S E N I E

Ak chcete zmeniť kód Product Key bez predchádzajúcej aktivácie systému Windows, použite jeden z nasledujúcich postupov:

Postup 1

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Search (Vyhľadávanie). Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Search (Vyhľadávanie).
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte reťazec Slui 3.
  search_slui
 3. Ťuknite alebo kliknite na ikonu Slui 3.
 4. Zadajte kód Product Key v okne Windows Activation (Aktivácia systému Windows) a potom kliknite na tlačidlo Activate (Aktivovať).
  Okno aktivácie

Postup 2

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Search (Vyhľadávanie). Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Search (Vyhľadávanie).
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Command Prompt (Príkazový riadok).
  Vyhľadanie príkazového riadka
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Command Prompt (Príkazový riadok) a potom kliknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca). Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Allow (Povoliť).
  Príkazový riadok bez obmedzených oprávnení
 4. V príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení spustite nasledujúci príkaz:
  slmgr.vbs /ipk <Kód Product Key>
Poznámka: Kód Product Key môžete zmeniť aj vo vzdialenom režime alebo vo viacerých počítačoch pomocou nástroja Volume Activation Management Tool (VAMT) 3.0.

D A L S I E I N F O R M A C I E

V systéme Windows 7 sa prepojenie Zmeniť kód Product Key zobrazuje, aj keď systém Windows nie je aktivovaný.
Vlastnosti

ID článku: 2750773 – Posledná kontrola: 25. 3. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky