Chybové hlásenie 0xC004F015 pri pokuse o nainštalovanie kľúča hostiteľa služby na spravovanie kľúčov systému Windows 8

P R I Z N A K Y

Ak sa pokúsite nainštalovať kľúč hostiteľa služby na spravovanie kľúčov (KMS) pre aktiváciu systému Windows 8 na hostiteľa služby na spravovanie kľúčov so systémom Windows Server 2008 R2, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
0xC004F015: The Software Licensing Service reported that the license is not installed.

SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
Táto chyba sa vyskytuje aj po nainštalovaní aktualizácie popísanej v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2691586 K dispozícii je aktualizácia umožňujúca hostiteľom služby na spravovanie kľúčov so systémom Windows 7 a Windows Server 2008 R2 podporovať systémy Windows 8 a Windows Server 2012 (Tento obsah môže byť v angličtine)

P R I C I N A

Príčinou výskytu tohto problému je skutočnosť, že kľúč hostiteľa služby na spravovanie kľúčov systému Windows 8 možno nainštalovať len na hostiteľa služby na spravovanie kľúčov s jedným z nasledujúcich operačných systémov:

  • Windows 8,
  • Windows 7 s nainštalovanou aktualizáciou 2691586,
  • Windows Vista s nainštalovanou aktualizáciou 2691586.
Každý kľúč hostiteľa služby na spravovanie kľúčov je priradený k určitej skupine vydaní systému Windows. Platí tiež, že kľúč hostiteľa služby na spravovanie kľúčov, ktorý je priradený ku klientskym operačným systémom Windows, nemožno nainštalovať v operačných systémoch Windows Server, a naopak. Kľúč hostiteľa služby na spravovanie kľúčov systému Windows Vista alebo Windows 7 možno nainštalovať na hostiteľa služby na spravovanie kľúčov so systémom Windows Server 2003. Nie je však k dispozícii žiadna aktualizácia, ktorý by hostiteľom služby na spravovanie kľúčov so systémom Windows Server 2003 umožňovala podporovať kľúče hostiteľa služby na spravovanie kľúčov systému Windows 8 alebo Windows Server 2012.

R I E S E N I E

Ak nechcete nainštalovať hostiteľa služby na spravovanie kľúčov so systémom Windows 8, nainštalujte kľúč hostiteľa služby na spravovanie kľúčov pre systém Windows Server 2012. Kľúč hostiteľa služby na spravovanie kľúčov systému Windows Server 2012 umožňuje aktivovať systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 a Windows Server 2012.
Vlastnosti

ID článku: 2752119 – Posledná kontrola: 16. 11. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky