Problémy so zobrazením v klientskych aplikáciách balíka Office

Príznaky

Pri používaní programov balíka Microsoft Office si môžete všimnúť, že vizuálne funkcie sa v jednotlivých počítačoch líšia. Pri posúvaní v rámci hárka programu Excel sa napríklad v jednom počítači môžu zobrazovať animácie, ale v inom počítači sa nezobrazujú. 

Môžu sa tiež vyskytovať niektoré z nasledujúcich príznakov, ktoré znižujú funkčnosť daného programu balíka Office:

 • Obraz v programe balíka Office je rozmazaný.
 • Obrazovka bliká.
 • Program balíka Office je takmer celý biely alebo celý čierny.
 • Text v dokumente sa nezobrazuje správne.
 • Program balíka Office zlyháva.
 • Výkon programu balíka Office je nižší (nie však pri spúšťaní a zatváraní).
 • V programe Microsoft Lync môže byť obraz počas videohovoru oneskorený alebo spomalený.

Príčina

Tieto príznaky sa môžu vyskytovať, ak je konfigurácia grafiky v počítači nekompatibilná so skupinou funkcií balíka Office, ktoré sú zodpovedné za zobrazovanie aplikácie a animácie v aplikácii.

Balík Office 2013 a novšie verzie používajú efektívnejší a rýchlejší spôsob načítania používateľského rozhrania a obsahu balíka Office. Patrí sem aj hardvérové urýchľovanie, ktoré sa spravuje pomocou operačného systému. Funkcia hardvérového urýchľovania operačného systému využíva aktuálne a kompatibilné ovládače zobrazenia.

Poznámka Hardvérové urýchľovanie, ktoré používa grafickú kartu, je vypnuté vždy, keď je balík Office spustený v relácii vzdialenej pracovnej plochy a tiež keď je aplikácia spustená v núdzovom režime.

Riešenie

Riešenie problému sa líši v závislosti od verzie systému Windows a príznaku, ktorý sa vyskytuje.

Príznak: Nesprávne zobrazený text v dokumentoch balíka Office
Všetky ostatné príznaky

Ďalšie informácie

Dôležité
Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte databázu Registry na účely obnovy v prípade problémov.

Správa možnosti Vypnúť hardvérové urýchlenie grafiky

V prípade potreby možno nastavenie nasadiť pomocou skupinovej politiky. Ak chcete nakonfigurovať príslušné nastavenie skupinovej politiky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pridajte nasledujúce súbory do radiča domény pre svoju verziu balíka Office:

  Office 2016: Office16.admx a Office16.adml
  Office 2013: Office15.admx a Office15.adml
 2. V okne Lokálny editor skupinovej politiky vyberte v stromovej štruktúre Microsoft Office 2016 alebo Microsoft Office 2013 uzol Rôzne. Toto nastavenie je znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Snímka obrazovky ku kroku 2

Ďalšie informácie o použití súborov .admx a .adml na správu skupinovej politiky získate na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet:

Automatické vypnutie hardvérového urýchľovania pre niektoré grafické karty

Ak sa pri spustení programu balíka Office zistia určité kombinácie grafickej karty a grafického ovládača, hardvérové urýchľovanie v programoch balíka Office sa v predvolenom nastavení automaticky vypne. Ak program automaticky vypne hardvérové urýchľovanie, nezobrazí sa žiadne upozornenie na túto zmenu. Ak napríklad skontrolujete možnosť Vypnúť hardvérové urýchlenie grafiky v dialógovom okne Možnosti, táto možnosť nebude zapnutá, pokiaľ ste ju predtým nezapli.Zoznam kombinácií grafických kariet a ich ovládačov, ktoré aktivujú toto automatické vypnutie hardvérového urýchľovania, nie je zdokumentovaný, pretože je pevne zakódovaný v programoch balíka Office. Po identifikovaní ďalších kombinácií grafických kariet a ovládačov, ktoré spôsobujú problémy v programoch balíka Office, sa tento zoznam bude pravidelne meniť. Ak sa preto funkčnosť animácií vo vašich jednotlivých počítačoch líši, odporúčame vám aktualizovať grafický ovládač pomocou pokynov uvedených v časti „Krok 1: Aktualizácia grafického ovládača“. Ak sa v počítači stále nezobrazujú očakávané animácie, čo najskôr znova aktualizujte grafický ovládač. Spoločnosť Microsoft spolupracuje na tomto probléme s poprednými výrobcami grafických kariet, ktorí budú po vyvinutí nových grafických ovládačov vydávať príslušné aktualizácie.

Dôležité Hardvérové urýchľovanie grafiky v balíku Office umožňuje, aby grafické funkcie vykonával hardvér počítača namiesto softvéru, čo slúži na zvýšenie výkonu softvéru. V závislosti od hardvérových prostriedkov môže v niektorých počítačoch hardvérové urýchľovanie grafiky v balíku Office spôsobovať problémy uvedené v časti Príznaky. Ak vypnete hardvérové urýchľovanie grafiky, balík Office bude na zobrazenie grafiky využívať softvér namiesto hardvéru. Ak vypnete hardvérové urýchľovanie grafiky, môžete zaznamenať zmeny vo výkone počítača, odozve a živostnosti batérie. Pri rozhodovaní o vypnutí hardvérového urýchľovania grafiky je potrebné zvážiť tieto faktory.

Poznámka Ak majú dva počítače rovnakú kombináciu grafickej karty a grafického ovládača, ale v jednom je spustený systém Windows 7 a v druhom systém Windows 8, môžu sa vo funkciách animácie v balíku Office týchto počítačov vyskytovať rozdiely. V počítači so systémom Windows 7 sú animácie balíka Office vypnuté, ak je kombinácia grafickej karty a grafického ovládača uvedená v zozname nekompatibility. Pri používaní rovnakej kombinácie grafickej karty a grafického ovládača v systéme Windows 8 však animácie vypnuté nebudú, pretože v systéme Windows 8 boli vylepšené grafické funkcie.
Vlastnosti

ID článku: 2768648 – Posledná kontrola: 7. 2. 2017 – Revízia: 2

Outlook 2016, Excel 2016, Word 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Microsoft Publisher 2016, Visio Professional 2016, Access 2016, Microsoft Project Professional 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Lync 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft Access 2013, Microsoft Project 2013 Professional

Pripomienky