Pri spúšťaní programu Outlook 2003 sa zobrazuje chyba, ak je nainštalovaný aj balík Office 2013

P R I Z N A K Y

Po spustení programu Microsoft Office Outlook 2003 sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné jednému z nasledujúcich chybových hlásení:

OUTLOOK.EXE – Ordinál sa nenašiel
Ordinál 8626 sa nenašiel v knižnici DLL
C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\outlph.dll 

OUTLOOK.EXE – Ordinál sa nenašiel
Ordinál 7950 sa nenašiel v knižnici DLL
MSO.dll

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, ak sú v tom istom počítači nainštalované obidve nasledujúce verzie programu Outlook:
 • Outlook 2013 (ako súčasť inštalácie balíka Office 2013 Klikni a spusti)
 • Outlook 2003

R I E S E N I E

Používanie programu Outlook 2003 aj programu Outlook 2013 v tom istom počítači predstavuje nepodporovanú konfiguráciu. Odporúča sa odstrániť program Outlook 2003 a namiesto neho používať program Outlook 2013. Môžete odstrániť celý balík Office 2003 alebo len program Outlook 2003 z inštalácie balíka Office 2003.
 • Postup pri odinštalovaní balíka Office 2003
  1. Otvorte okno Ovládací panel.
  2. V časti Programy kliknite na položku Odinštalovať program.
  3. V zozname nainštalovaných programov vyberte inštaláciu balíka Office 2003 a potom kliknite na položku Odinštalovať.
  4. Podľa pokynov v inštalačnom programe odinštalujte balíka Office 2003.
 • Postup pri odstránení programu Outlook 2003 z inštalácie balíka Office 2003
  1. Otvorte okno Ovládací panel.
  2. V časti Programy kliknite na položku Odinštalovať program.
  3. V zozname nainštalovaných programov vyberte inštaláciu balíka Office 2003 a potom kliknite na položku Zmeniť.
  4. V dialógovom okne Možnosti režimu údržby vyberte položku Pridať alebo odstrániť súčasti a kliknite na tlačidlo Ďalej.
  5. V dialógovom okne Vlastná inštalácia zrušte začiarknutie políčka Outlook a kliknite na tlačidlo Aktualizovať.


D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak musíte používať program Outlook 2003, kým úplne neprejdete na balík Outlook 2013, môžete opraviť inštaláciu balíka Office 2003. Umožní vám to používať program Outlook 2003, no môže sa poškodiť inštalácia programu Outlook 2013. Dôrazne sa preto odporúča, aby ste na vyriešenie tohto problému odstránili program Outlook 2003.
Vlastnosti

ID článku: 2782421 – Posledná kontrola: 29. 1. 2013 – Revízia: 1

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Office Outlook 2003

Pripomienky