Pripojenie k projektoru alebo počítaču

Keď ste v konferenčnej miestnosti a potrebujete premietať, pripojte počítač pomocou jedného z káblových konektorov v miestnosti, stlačte kláves s logom Windows

Ikona s logom Windows
+ P a potom vyberte jednu zo štyroch možností:

  1. Iba obrazovka počítača. Všetko sa zobrazí v počítači. (Ak ste pripojení k bezdrôtovému projektoru, zobrazí sa možnosť Odpojiť.)

  2. Duplikovať. Na oboch obrazovkách sa zobrazí rovnaký obraz.

  3. Rozšíriť. Celý obraz sa roztiahne na obe obrazovky a položky medzi nimi môžete presúvať myšou.

  4. Iba druhá obrazovka. Všetko uvidíte na pripojenej obrazovke. Druhá obrazovka bude prázdna.

Ani v tomto prípade nebudete potrebovať kábel. Ak počítač aj projektor podporujú technológiu Miracast, nastavenie dokončite stlačením klávesu s logom Windows

Ikona s logom Windows
+ P a výberom položky Pripojiť k bezdrôtovej obrazovke.

Neviete, či váš počítač podporuje technológiu Miracast a či sa naň dá premietať? Windows vás na to upozorní. Ak to chcete skontrolovať, vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, zadajte výraz Pripojiť a potom v zozname výsledkov vyberte položku Pripojiť.

Vlastnosti

ID článku: 27911 – Posledná kontrola: 2. 8. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)