Vypnutie dynamických dlaždíc

Dynamické dlaždice sa v ponuke Štart dynamicky menia a zobrazujú nový obsah.

Ak chcete vypnúť dynamické dlaždice pomocou skupinovej politiky, vyberte položky Konfigurácia používateľa > Šablóny pre správu > Ponuka Štart a panel úloh > Oznámenia > Vypnúť oznámenia dlaždíc v editore skupinovej politiky.

Asset not found

Ak chcete vypnúť dynamickú dlaždicu lokálne, vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
a potom kliknite pravým tlačidlom myši na dlaždicu (alebo ju stlačte a podržte), ukážte na položku Ďalšie a potom vyberte položku Vypnúť dynamickú dlaždicu.

Asset not found

Vlastnosti

ID článku: 27913 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 7

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)