Blokovanie režimu pre vývojárov

Pomocou režimu pre vývojárov možno skúšobne načítať aplikácie pred predajom a spustiť ich vo Visual Studiu v režime ladenia.

Ak chcete vypnúť režim pre vývojárov v skupinovej politike, vyberte položky Konfigurácia počítača > Šablóny na správu > Súčasti systému Windows > Nasadenie balíka aplikácií v editore skupinovej politiky.

Asset not found

V rámci politiky vypnite položky Povoliť inštaláciu všetkých dôveryhodných aplikácií a Povoliť vývoj aplikácií Windows Obchodu a ich inštaláciu z integrovaného vývojového prostredia (IDE).

Asset not found

Ak chcete režim pre vývojárov lokálne zapnúť alebo vypnúť, vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
a potom vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Pre vývojárov. Potom vyberte požadovanú možnosť v časti Použiť funkcie vývojára.

Asset not found

Ďalšie informácie o režime pre vývojárov

Vlastnosti

ID článku: 27918 – Posledná kontrola: 13. 10. 2016 – Revízia: 11

Pripomienky