Riešenie problémov pomocou aplikácie Rýchla pomoc

Získajte pomoc s riešením problémov týkajúcich sa počítača alebo ju poskytnite inej osobe vďaka aplikácii Rýchla pomoc. Aplikácia Rýchla pomoc vo Windowse 10 umožňuje dvom ľuďom zdieľať počítač prostredníctvom vzdialeného pripojenia, aby jeden mohol druhému pomôcť vyriešiť problémy týkajúce sa počítača.

Takto to funguje: osoba, ktorá potrebuje pomoc, dostane kód od konkrétneho pomocníka a potom použije tento kód na udelenie povolenia pomocníkovi. Pomocník môže potom ovládať počítač tejto osoby a poskytnúť jej pomoc.

Získanie pomoci

 1. Vyberte tlačidlo Štart

  Ikona s logom Windows
  > a položky Príslušenstvo Windows > Rýchla pomoc.

 2. Vyberte položku Získať pomoc a potom postupujte podľa pokynov.

 3. Ak sa zobrazí kontrola používateľských kont, vyberte položku Áno.

 4. Počkajte, kým sa vykoná pripojenie.

Poskytnutie pomoci

 1. Vyberte tlačidlo Štart

  Ikona s logom Windows
  > a položky Príslušenstvo Windows > Rýchla pomoc.

 2. Vyberte položku Poskytnúť pomoc a potom postupujte podľa pokynov.

Hlavná obrazovka Rýchlej pomoci

Vlastnosti

ID článku: 27919 – Posledná kontrola: 2. 8. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky