Na mape sú zaznamenané miesta, ktoré ste navštívili alebo do ktorých sa chystáte. Je teda prirodzené, že by ste mali mať možnosť prispôsobiť svoje mapy pomocou poznámok, odkazov alebo kresieb.

Panel s nástrojmi pre Windows Ink

Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi pre Windows Ink, otvorte aplikáciu Mapy v zobrazení ciest a vyberte položku Windows Ink .

Panel s nástrojmi pre Windows Ink

V zariadení Microsoft Surface pomocou spárovaného pera začnite písať alebo kresliť na mape. Ak chcete použiť prsty, myš alebo dotykové pero s ľubovoľným nástrojom pre Windows Ink, vyberte najskôr položku Písanie dotykom a potom vyberte požadovaný nástroj. Keď budete chcieť posunúť mapu, urobiť zväčšenie alebo čokoľvek iné v aplikácii, vypnite možnosť Písanie dotykom .

Kreslenie alebo pridávanie poznámok

Ak chcete začať kresliť a písať, vyberte v paneli s nástrojmi pre Windows Ink položku Guľôčkové pero. (Ak používate prst, myš alebo dotykové pero, zapnite najskôr možnosť Písanie dotykom). Vyberte opäť položku Guľôčkové pero a zmeňte farbu atramentu alebo šírku riadka. Značky, ktoré ste urobili, sa automaticky ukladajú. Vždy, keď sa vrátite späť na dané miesto na mape, nájdete ich tam. Zväčšujte alebo zmenšujte mapu, prípadne ju podľa potreby posúvajte a vaše poznámky sa budú posúvať spolu s ňou!

Mapa s poznámkami

Získanie navigačných pokynov

Ak chcete získať navigačné pokyny bez toho, aby ste hľadali názvy miest alebo adresy, vyberte v paneli s nástrojmi pre Windows Ink položku Navigačné pokyny a nakreslite čiaru medzi ľubovoľnými dvomi bodmi na mape. Čiara sa automaticky vykreslí ako najlepšia možná trasa medzi týmito dvomi bodmi.

Meranie vzdialenosti

Zaujímalo vás niekedy, koľko ste už zabehli alebo aké široké je jazero? V paneli s nástrojmi pre Windows Ink vyberte položku Meranie vzdialenostiAsset not found a nakreslite čiaru pozdĺž trasy, ktorú chcete odmerať. Keď zdvihnete pero, dotykové pero alebo prst, vzdialenosť sa zobrazí nad nakreslenou čiarou.

Tlač alebo zdieľanie

Ak chcete vytlačiť alebo zdieľať mapu alebo navigačné pokyny s vlastnými poznámkami, vyberte položku Ďalšie informácie a potom vyberte položku Tlačiť alebo Zdieľať.

Vlastnosti

ID článku: 27924 – Posledná kontrola: 6. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky