Vytváranie skvelých fotografií

Používanie fotoaparátu vo Windowse 10 je najrýchlejšie a najjednoduchšie v histórii. Pomocou flexibilných ovládacích prvkov nasnímajú skvelé zábery skutočne všetci – začiatočníci aj profesionáli.

Najskôr otvorte aplikáciu Fotoaparát (vyberte tlačidlo Štart

Ikona Štart
> položku Fotoaparát). Potom vyberte na obrazovke fotoaparátu tlačidlá Fotoaparát , Video alebo Panoráma (ak sú k dispozícii) a zachyťte záber.

Ak chcete zobraziť a upraviť fotografiu, ktorú ste práve nasnímali, vyberte malý obrázok v dolnom rohu.

Camera on the desktop

Automatický génius

Váš fotoaparát je plne nastavený, aby vám umožnil automaticky urobiť skvelé zábery.

V niektorých zariadeniach vám funkcia rozšíreného HDR umožní snímať prekrásne zábery, dokonca aj v náročných svetelných podmienkach. Táto funkcia je nastavená tak, aby sa automaticky zapla, keď ju potrebujete. Keď je táto funkcia zapnutá, fotoaparát urobí niekoľko záberov s rôznymi nastaveniami expozície (podľa potreby dokonca zapne blesk) a tieto zábery potom zlúči do jednej fotografie, ktorá bude mať prirodzenejšie osvetlenie. Osvetlenie môžete upraviť aj neskôr. Ak chcete funkciu rozšíreného HDR vypnúť, vyberte v hľadáčiku fotoaparátu položku HDR.

Živé snímky a pomalý pohyb

V niektorých zariadeniach dokážete nasnímať živé snímky alebo pomalý pohyb. Keď robíte živé snímky, fotoaparát automaticky zistí pohyb v zábere a zachytí sekundu pohybu navyše, čím vdýchne vašej fotografii život. (Ak radšej chcete živé snímky vypnúť, prejdite na položku Nastavenia a vypnite možnosť Zachytiť živú snímku.)

Video môžete zaznamenávať v spomalenom pohybe tak, že v hľadáčiku vyberiete ikonu malej korytnačky. Potom môžete dokonca v niektorých častiach videa pridať veľmi pomalý pohyb.

Panoramatické fotografie

Panoramatické fotografie sú skvelé v prípade širokých záberov krajiny, veľkých skupín ľudí alebo pri fotografovaní veľmi vysokých budov. V tomto prípade je treba fotoaparát otočiť na výšku.

Ťuknutím na tlačidlo Panoráma prejdete do režimu panorámy. Ťuknite ešte raz a začnite robiť snímku. Potom pomaly posúvajte fotoaparátom zľava doprava (alebo zdola nahor) tak, aby sa scéna vyplnila v strednej časti obrazovky. Snímku dokončite ťuknutím na položku Zastaviť.

Fotografický časovač a zrýchlený záznam

Ak chcete snímať načasované fotografie, vyberte ikonu fotografického časovača ťuknite na jednu z možností 2, 5 alebo 10-sekundového časovača. Alebo časovač použite na snímanie zrýchleného záznamu! Prejdite na ponuku Nastavenia a uistite sa, že funkcia zrýchleného záznamu je zapnutá. Pri použití fotografického časovača bude fotoaparát snímať fotografie v 2, 5 alebo 10 sekundových intervaloch dovtedy, kým znova stlačíte tlačidlo fotoaparátu.

Profesionálne ovládacie prvky

Na presnejšie ovládanie každej snímky rozbaľte možnosti v hornej časti hľadáčika fotoaparátu. Vyberte možnosť, pohybujte každým kruhovým ovládačom a upravte nastavenia ako vyváženie bielej, zaostrenie, citlivosť (ISO), rýchlosť uzávierky alebo jas.

Vlastnosti

ID článku: 27927 – Posledná kontrola: 1. 12. 2016 – Revízia: 11

Pripomienky