Uľahčenie rozoznania zvukov vo Windowse

Ak máte problém počuť svoj počítač, Windows vám pomôže. Vizuálne oznámenia vám umožňujú prijímať vizuálne upozornenia namiesto zvukov, ktoré oznamujú systémové udalosti, ako je napríklad prijatie novej e-mailovej správy. Vstavaná možnosť pre skryté titulky vám umožní nastaviť preferencie pre vzhľad titulkov po ich zapnutí v aplikácií.

Používanie vizuálnych alternatív zvukov

Ak máte problém počuť zvukové upozornenia, môžete sa prepnúť na vizuálne upozornenia. Vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, potom vyberte položku Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Ďalšie možnosti . V časti Vizuálne oznámenia pre zvuk vyberte vizuálnu odpoveď podľa vlastného výberu. Môžete si vybrať možnosť, že namiesto spoliehania sa výhradne na zvuk po prijatí oznámenia začne blikať aktívne okno, záhlavie aktívneho okna alebo celá obrazovka.

Úprava oneskorenia oznámenia

Oznámenia vo Windowse predvolene zmiznú päť sekúnd po tom ako sa zobrazia. Ak potrebujete viac času na to, aby ste si ich prečítali, predĺžte čas zobrazenia oznámenia. Vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, potom vyberte položku Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Ďalšie možnosti . V časti Zobrazovať oznámenia pre vyberte požadovaný čas, ktorý môže byť až päť minút.

Skryté titulky

Windows ponúka veľa možností prispôsobenia skrytých titulkov, ako napríklad farbu, veľkosť a pozadie. Vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
, potom vyberte Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Skryté titulky a potom vyberte spôsob ako sa titulky majú zobrazovať počas sledovania filmov alebo seriálov.

Vlastnosti

ID článku: 27933 – Posledná kontrola: 8. 9. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)