Uľahčenie používania vstupných zariadení

Na zjednodušenie používania myši a klávesnice v prípade dočasných alebo trvalých problémov s pohybom existuje viacero spôsobov.

Zjednodušenie používania myši

K dispozícii sú vlastné nastavenia, ak potrebujete pomoc so sledovaním ukazovateľa myši alebo je pre vás používanie myši nepohodlné. Ak ich chcete zobraziť, vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
a potom vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Myš . Možnosti zahŕňajú:

  • Zmenou farby a veľkosti ukazovateľa nastavte svoju myš tak, aby bola lepšie viditeľná.

  • Ovládanie pohybu ukazovateľa myši na numerickej klávesnici pomocou klávesov myši.

Zjednodušenie používania klávesnice

Ak máte ťažkosti s používaním klávesnice alebo pre vás jej používanie nie je pohodlné, vyberte tlačidlo Štart

Ikona s logom Windows
a potom vyberte položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu > Klávesnica a vyberte si z nasledujúcich možností:

  • Ak máte problémy so stlačením dvoch klávesov naraz, pomôže vám funkcia Jedným prstom. Vďaka funkcii Jedným prstom môžete zadať príkazy, na ktoré treba stlačiť viacero klávesov (napríklad Ctrl + S), pomocou jedného klávesu.

  • Pomocou funkcie Filtrovanie klávesov môžete nastaviť citlivosť klávesnice tak, aby ignorovala krátke alebo opakované stláčanie klávesov.

  • Namiesto fyzickej klávesnice môžete používať klávesnicu na obrazovke. Klávesy môžete vyberať pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia (napríklad pákového ovládača) alebo sa po klávesoch na obrazovke môžete presúvať pomocou jedného prepínača.

Vlastnosti

ID článku: 27936 – Posledná kontrola: 8. 9. 2016 – Revízia: 5

Pripomienky