Používanie aplikácie Windows Ink

Zapisujte si poznámky, črtajte a kreslite na snímky obrazovky pomocou pera v aplikácii Windows Ink Workspace.

Windows Ink Workspace

Výberom ikony pera otvorte pracovný priestor. V tomto okne môžete otvoriť aplikáciu Rýchle poznámky, skicár alebo snímku z obrazovky na skicovanie.

Okrem toho môžete aplikácie, s ktorými používate pero, rýchlo otvoriť v časti Naposledy použité.

Pripomeňte si veci pomocou Rýchlych poznámok

Rýchle poznámky ponúkajú priestor, v ktorom si môžete zapisovať pripomenutia, čarbať si alebo si poznačiť svoj ďalší skvelý nápad.

Výberom tlačidla Pridať poznámku môžete vytvoriť novú poznámku. Výberom tlačidla Viac môžete presúvať poznámky a meniť ich veľkosť a farbu.

Kreslenie do skicára

Image of the sketchpad and the digital ruler.

Skicár je prázdna tabuľa, na ktorej môžete kresliť, čo len chcete. Môžete použiť pravítko na dosiahnutie správneho uhla a zmeniť veľkosť ťahu štetca dokonca aj počas kreslenia. Keď skončíte, môžete kresbu zdieľať , skopírovať alebo uložiť .

Pridanie poznámok do snímky obrazovky pomocou snímky z obrazovky na skicovanie

Otvorte snímku z obrazovky na skicovanie a nakreslite na ňu všetko, čo práve robíte v počítači. Máte tu všetky nástroje skicára od pravítka cez šírku čiary po zdieľanie a export.

Vlastnosti

ID článku: 27941 – Posledná kontrola: 1. 12. 2016 – Revízia: 9

Pripomienky