Uloženie miest v aplikácii Mapy

Pomocou aplikácie Mapy vo Windowse 10 Mobile môžete uložiť obľúbené miesta ako svoj domov a prácu a vytvoriť kolekcie miest, na ktoré nechcete zabudnúť, napríklad pamiatky, ktoré chcete navštíviť počas nasledujúcej dovolenky, reštaurácie, ktoré chcete vyskúšať alebo skvelé turistické trasy.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Mapy, vyberte v ponuke Štart

Start symbol
položku MapyAsset not found.

Zobrazenie obľúbených miest a kolekcií

Ak chcete zobraziť všetky obľúbené miesta a kolekcie, vyberte položku Uložené miesta

Saved places icon in Maps
.

View of favorites and collections in the Maps app

Váš dom, práca a auto sú vždy v hornej časti Obľúbených miest, aby ste k nim rýchlo získali navigačné pokyny z ktoréhokoľvek miesta.

Vytvorenie kolekcie

Ukladanie miest do kolekcií vám pomôže usporiadať výlety alebo aktivity. Novú kolekciu vytvoríte takto.

  1. Vyberte položky Uložené miesta

    Saved places icon in Maps
    > Kolekcie > Nová kolekcia.

  2. Zadajte názov, môžete pridať aj popis a vyberte položku Uložiť.

  3. Ak chcete začať tvoriť kolekciu, vyberte kolekciu a potom vyberte položku Pridať miesto.

Vyhľadávanie a ukladanie

Pridajte ľubovoľný výsledok hľadania medzi obľúbené miesta alebo do kolekcie.

  1. Vyberte položku Hľadať a zadajte názov alebo adresu.

  2. Vo výsledkoch hľadania vyberte požadované miesto.

  3. Presuňte tablu s podrobnosťami z dolnej časti obrazovky, vyberte položku Uložiť a vyberte, kam chcete výsledok uložiť – medzi Obľúbené, do vytvorenej kolekcie alebo do novej kolekcie.

Tlačidlo Uložiť s rozbaľovacím zoznamom, kde môžete uložiť miesto v aplikácii Mapy

Pripnutie špendlíka

Ak na mape vidíte miesto, ktoré chcete uložiť, stlačte a podržte ho a potom vyberte položku Pripnúť špendlík.

Menu that appears when you press and hold on a location in Maps

Po pripnutí špendlíka sa v dolnej časti aplikácie zobrazí názov alebo adresa miesta. Ak dolnú časť vytiahnete hore, zobrazia sa podrobnosti. Vyberte položku Uložiť a potom vyberte položku Obľúbené alebo kolekciu, do ktorej chcete miesto uložiť.

Vlastnosti

ID článku: 27949 – Posledná kontrola: 13. 12. 2016 – Revízia: 12

Pripomienky