SK0416:Zapnutie technológie kompatibilného režimu (Compatibility Mode) v systéme Microsoft Windows 2000 s balíkom aktualizácie SP2

S U H R N

V tomto článku sa dočítate:

-zapnutie vlastností kompatibilného režimu,

-použitie vlastností kompatibilného režimu,

-vypnutie vlastností kompatibilného režimu.

Kompatibilný režim poskytuje prostredie pre spúšťanie programov, ktoré bližšie odzrkadľuje správanie systému Microsoft Windows 95 alebo Microsoft Windows NT 4.0. Tento režim rieši niekoľko najznámejších problémov, ktoré bránia starším programom správne pracovať v systéme Microsoft Windows 2000.

Programy, v ktorých sa objavujú problémy po zmene na systém Windows 2000, môžu získať nejaké výhody, ak sa budú spúšťať v niektorom v týchto kompatibilných režimoch.

Technológia kompatibility používaná systémom Microsoft Windows 2000 je určená na zabezpečenie vstavanej kompatibility pre veľa známych programov. Správca môže so systémom Microsoft Windows 2000 Service Pack SP2 (SP2) manuálne zapnúť a používať túto technológiu na poskytovanie riešení pre jeho vlastné programy. Túto technológiu môžu pre iných používateľov zapnúť iba správcovia.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Zapnutie technológie kompatibilného režimu

Technológia kompatibilného režimu nie je prístupná v predvolenom nastavení. Toto rozhranie je nutné zapnúť a potom je možné túto technológiu používať pre programy po spustení balíka aktualizácie SP2:

1.Prihláste sa ako správca.

2.Kliknite na tlačidlo Start a potom kliknite na položku Run.

3.V poli Open napíšte nasledujúci príkaz a potom kliknite na tlačidlo OK:

"regsvr32 %systemroot%\apppatch\slayerui.dll" (bez úvodzoviek),

kde %systemroot% je jednotka a priečinok, v ktorom je nainštalovaný systém Microsoft Windows 2000.


Použitie technológie kompatibilného režimu
Na nastavenie režimu kompatibility pre cieľový program môžu správcovia používať odkaz na program.
Je potrebné, aby bola technológia kompatibilného režimu použitím predchádzajúcich krokov správne nainštalovaná a zaregistrovaná v počítači.

Zapnutie technológie kompatibilného režimu použitím odkazu programu:

1.Prihláste sa do systému ako správca.

2.Pravým tlačidlo myši kliknite na odkaz a v kontextovej ponuke kliknite na položku Properties.

3.Kliknite na kartu Compatibility. Táto karta bude zobrazená iba v takom prípade, ak rozhranie kompatibilného režimu bolo na počítači správne zapnuté.

4.Zapnutie podpory kompatibilného režimu pre program dosiahnete tak, že kliknutím označíte políčko pri položke „Run in Compatibility Mode“.

5.V rozbaľovacej ponuke kliknutím označte buď Windows 95 Compatibility Layer, alebo Windows NT4 SP5 Compatibility Layer.

6.Kliknite na tlačidlo OK a zmeny uložte.

7.Dvojitým kliknutím na odkaz spustite program.


Poznámka: technológiu kompatibilného režimu používajte opatrne, ak chcete predísť upozorneniu na verzie pri inštaláciách programov. Niektoré programy sú navrhnuté pre špecifické systémy a je zakázané používať ich na vyšších systémoch. Sú to najčastejšie systémové programy, ktoré bežia na veľmi nízkej úrovni a majú potenciál spôsobovať závažné problémy po ich inštalácii.


Vypnutie technológie kompatibilného režimu

Pretože zapnutie technológie kompatibilného režimu je nezávislé od inštalačného procesu balíka aktualizácie Windows 2000 SP2, odinštalovanie balíka aktualizácie Windows 2000 SP2 neodstráni technológiu kompatibilného režimu. Ak ju chcete odinštalovať, postupujte nasledovne:

1.Prihláste sa do systému ako správca.

2.Kliknite na tlačidlo Start a potom kliknite na položku Run.

3.V poli Open napíšte nasledujúci príkaz a potom kliknite na tlačidlo OK:

regsvr32 /u %systemroot%\apppatch\slayerui.dll,

kde %systemroot% je jednotka a priečinok, v ktorom je nainštalovaný systém Microsoft Windows 2000.

Používatelia nemôžu nastavovať kompatibilný režim.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o najnovších balíkoch aktualizácií pre systém Microsoft Windows 2000 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

260910 How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack.
Vlastnosti

ID článku: 279792 – Posledná kontrola: 26. 10. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky