Oprava problému s neočakávaným správaním po kliknutí na prehľadávač IE v systéme Windows 8

 

Toto je článok s detailným popisom postupu.

Niektorí používatelia sa po inovovaní na systém Windows 8 môžu stretnúť s problémom, v dôsledku ktorého dochádza po kliknutí na prehľadávač IE k neočakávanému správaniu. Tento problém sa vyskytuje v dôsledku konfliktov spôsobených inými prehľadávačmi nainštalovanými v tom istom systéme. Tento problém možno jednoducho odstrániť odinštalovaním iných prehľadávačov, než je prehľadávač IE, reštartovaním počítača a opätovným nainštalovaním daných prehľadávačov.


Ako príklad môžeme použiť prehľadávač Google Chrome. Postup pri jeho odinštalovaní v systéme Windows 8 je nasledujúci:

1. Zatvorte všetky okná a karty prehľadávača Google Chrome.

2. Otvorte okno Ovládací panel (používatelia systému Windows 8: informácie o získaní prístupu k oknu Ovládací panel).
3. Kliknite na položku Odinštalovať program.


4. Dvakrát kliknite na položku Google Chrome.5. V dialógovom okne na potvrdenie operácie kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Ak chcete odstrániť aj informácie svojho používateľského profilu (napríklad predvoľby prehľadávača, záložky a históriu), začiarknite políčko Also delete your browsing data (Odstrániť aj údaje prehľadávania).
Ak vo vašom systéme nie je nainštalovaný prehľadávač Google Chrome, v kroku 4 je potrebné vybrať na odinštalovanie iný prehľadávač než IE, reštartovať počítač a potom znova nainštalovať príslušný prehľadávač. Skúste to znova. Funguje teraz prehľadávač IE správne?


Ak nie, môžete prejsť do fór a vyhľadať vhodné riešenia.

Tešíme sa na vaše odporúčania a návrhy!

Tešíme sa na vaše odporúčania Sme vám veľmi vďační, že ste po použití riešenia Yi Baodian venovali niekoľko sekúnd hodnoteniu tohto článku pomocou nižšie uvedeného formulára na odoslanie pripomienok. Prispievate tým k skvalitneniu našej práce. Ak máte akékoľvek návrhy alebo nápady, môžete vyplniť aj pole Additional comments (Ďalšie komentáre). (Ak chcete svoje problémy vyriešiť rýchlejšie, môžete o svojich technických otázkach diskutovať prostredníctvom zodpovedajúcich príspevkov v komunitách spoločnosti Microsoft.)
Vlastnosti

ID článku: 2806070 – Posledná kontrola: 15. 4. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky