Ako funkcia vzdialenej pracovnej plochy ovplyvňuje systém Microsoft Windows XP Professional

S U H R N

Tento článok popisuje, ako pracuje systém Microsoft Windows XP Professional, keď sa použije funkcia vzdialenej pracovnej plochy.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Windows XP Professional obsahuje funkciu vzdialenej pracovnej plochy, pomocou ktorej je možné vzdialene sa pripojiť na konzolu pomocou klienta terminálových služieb. Na počítači so systémom Windows XP Professional môže v danom čase pracovať iba jeden používateľ, ktorý je prihlásený lokálne pomocou konzoly, alebo vzdialene pomocou funkcie vzdialenej pracovnej plochy.

Je vypnutá funkcia rýchleho prepínania medzi používateľmi

V konzole nie je práve prihlásený žiadny používateľ

Ak nie sú v konzole počítača so systémom Windows XP Professional prihlásení žiadni používatelia, každý člen skupiny Administrators a Remote Desktop Users môže nadviazať vzdialené pripojenie prostredníctvom funkcie vzdialenej pracovnej plochy.

V konzole je práve prihlásený správca

Ak je v konzole počítača so systémom Windows XP Professional prihlásený správca počítača, každý člen skupiny Administrators môže nadviazať vzdialené pripojenie prostredníctvom funkcie vzdialenej pracovnej plochy.

Ak sa pokúsi pripojiť iný používateľ ako správca, môže sa objaviť nasledujúce chybové hlásenie : Používateľ <doména alebo názov počítača> \ <meno používateľa> je momentálne prihlásený k tomuto počítaču. Len aktuálny používateľ alebo správca sa môžu prihlásiť k tomuto počítaču. Ak sa pokúša pripojiť správca počítača, ktorý je v konzole práve prihlásený, môže sa k tejto konzole vzdialene prihlásiť okamžite.


Ak je v konzole prihlásený <správca počítača 1> a <správca počítača 2> sa pokúsi pripojiť, môže sa objaviť nasledujúce chybové hlásenie :
Používateľ <doména alebo názov počítača> \ <meno používateľa> je momentálne prihlásený k tomuto počítaču. Ak budete pokračovať, relácia systému Windows tohto používateľa sa ukončí a všetky neuložené údaje sa stratia. Chcete pokračovať?
Poznámka:Ak sa <správca počítača 2> prihlási, <správca počítača 1> bude odpojený.

V konzole je prihlásený iný používateľ ako správca

Ak je v konzole počítača so systémom Windows XP Professional prihlásený iný používateľ ako správca počítača, vzdialené pripojenie prostredníctvom funkcie vzdialenej pracovnej plochy môže nadviazať iba tento používateľ alebo člen skupiny Administrators.

Ak je v konzole prihlásený <používateľ 1> a <používateľ 2> sa pokúsi pripojiť, môže sa objaviť nasledujúce chybové hlásenie :

The user <Domain or Computer Name>\<username> is currently logged on to this computer. Only the current user or an administrator can log on to this computer.
Používateľ <doména alebo názov počítača> \ <meno používateľa> je momentálne prihlásený k tomuto počítaču. K tomuto počítaču sa môže prihlásiť iba aktuálny používateľ alebo správca. Ak sa pokúša pripojiť používateľ počítača, ktorý nie je správca systému a je práve prihlásený v konzole, môže sa k tejto konzole vzdialene prihlásiť okamžite.

Ak je v konzole počítača so systémom Windows XP Professional prihlásený iný používateľ ako správca počítača a správca počítača sa pokúsi pripojiť, môže vzniknúť nasledujúce chybové hlásenie: Používateľ <doména alebo názov počítača> \ <meno používateľa> je momentálne prihlásený k tomuto počítaču. Ak budete pokračovať, relácia systému Windows tohto používateľa sa ukončí a všetky neuložené údaje sa stratia. Chcete pokračovať? Ak sa správca počítača pripojí, prihlásený používateľ bude odpojený. Vzdialené pripojenie správcu počítača vždy ukončí iné pripojenia. Preto je po prihlásení sa správcom počítača odpojený lokálny používateľ.

Je zapnutá funkcia rýchleho prepínania medzi používateľmi

Ak je funkcia rýchleho prepínania medzi používateľmi zapnutá, bude sa správanie počítača líšiť oproti tomu, keď je táto funkcia vypnutá v tom, že aktuálne prihlásený používateľ nebude odhlásený, ale odpojený a neskôr môže pokračovať vo svojej relácii.

Keď sa používateľ (správca počítača alebo používateľ s obmedzenými používateľskými právami) pokúsi pripojiť pomocou funkcie vzdialenej pracovnej plochy k počítaču, na ktorom je už prihlásený iný používateľ, používateľ, ktorý sa pripája, zistí nasledujúce chybové hlásenie:

Používateľ <doména alebo názov počítača> \ <meno používateľa> je momentálne prihlásený k tomuto počítaču. Ak budete pokračovať, <používateľ> sa bude musieť od tohto počítača odpojiť. Chcete pokračovať?
Používateľ prihlásený lokálne k vzdialenému počítaču zistí nasledujúce chybové hlásenie:
<doména alebo názov počítača> \ <meno používateľa> sa pokúša pripojiť na tento počítač. Ak povolíte pripojenie, budete odpojení, môžete však znova pokračovať neskôr. Chcete povoliť pripojenie?
Ak používateľ klikne na odpoveď nie, používateľ, ktorý sa pripája vzdialene, zistí nasledujúce chybové hlásenie:
Používateľ <doména alebo názov počítača> \ <meno používateľa> je momentálne prihlásený k tomuto počítaču a nepovolil vám pripojiť sa.


Ak používateľ klikne na odpoveď áno a niekoľko sekúnd nič neurobí, vzdialený používateľ bude automaticky pripojený a aktuálne prihlásený používateľ bude odpojený.

Ak sa používateľ chce vzdialene pripojiť a na vzdialenom počítači nie je prihlásený nikto alebo je prihlásený používateľ, ktorý sa chce vzdialene pripojiť, používateľ bude prihlásený automaticky.
Vlastnosti

ID článku: 280828 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky