V systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa nedá inovovať program Internet Explorer

Keď sa v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 pokúsite nainštalovať program Internet Explorer 10 alebo 11, operácia sa nemusí úspešne dokončiť a môže sa zobraziť chybové hlásenie. Tento problém môže mať rôzne príčiny. Ak chcete úspešne nainštalovať program Internet Explorer, postupujte podľa nasledujúcich krokov.


Poznámky
Krok 1: Overenie, či je nainštalovaný balík Service Pack 1 alebo novší
Krok 2: Overenie, či systém spĺňa minimálne požiadavky na operačný systém
Krok 3: Overenie, či sú nainštalované požadované aktualizácie
Krok 4: Overenie, či sa používa správna verzia inštalátora

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak program Internet Explorer stále nemôžete nainštalovať, pokúste sa ho nainštalovať v stave čistého zavedenia systému. Pri čistom zavedení systému sa systém Windows spustí použitím minimálnej množiny ovládačov a programov pri spustení, čo môže pomôcť odstrániť konflikty softvéru počas inštalácie. Ak chcete vykonať čisté zavedenie systému, pozrite si článok Vykonanie čistého spustenia systému Windows.


Vlastnosti

ID článku: 2820688 – Posledná kontrola: 8. 1. 2017 – Revízia: 1

Pripomienky