Najčastejšie otázky o programe Ctfmon.exe

S U H R N

Po spustení programu balíka Microsoft Office XP sa na pozadí spustí program Ctfmon.exe (Ctfmon), ktorý zostane spustený aj po ukončení všetkých programov balíka Office.

Tento článok obsahuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa súboru Ctfmon.exe textových služieb spoločnosti Microsoft, ktorý sa načítava po nainštalovaní funkcií alternatívneho zadávania údajov používateľom z balíka Office XP. Článok poskytuje odpovede na nasledujúce otázky:
 • Čo je súbor Ctfmon.exe (Ctfmon)?
 • Na čo slúži súbor Ctfmon.exe?
 • Môžem súbor Ctfmon.exe odstrániť?
 • Prečo súbor Ctfmon.exe nezmizne, keď ho odstránim z programu MSConfig?
 • Program Ctfmon.exe sa načítava aj potom, ako zo systému Office XP odinštalujem položky alternatívneho zadávania údajov. Ako môžem zabrániť v jeho spúšťaní?
 • Aké množstvo systémových prostriedkov vyžaduje program Ctfmon.exe?
 • Možno program Ctfmon.exe načítavať na vyžiadanie, a nie automaticky?
 • Pokazím niečo, ak proces programu Ctfmon.exe ukončím kliknutím na položku Ukončiť úlohu?
 • Pracuje program Ctfmon.exe vo všetkých operačných systémoch rovnako?

D A L S I E I N F O R M A C I E

Čo je súbor Ctfmon.exe (Ctfmon)?

Program Ctfmon.exe aktivuje procesor na zadávanie textu (TIP) alternatívneho zadávania údajov používateľom a panel jazykov balíka Microsoft Office.

Na čo slúži súbor Ctfmon.exe?

Program Ctfmon.exe sleduje aktívne okná a poskytuje podporu služieb zadávania textu pre rozpoznávanie hlasu, rozpoznávanie rukopisu, klávesnicu, preklad a ďalšie technológie alternatívneho zadávania údajov používateľom.

Môžem súbor Ctfmon.exe odstrániť?

Po odstránení programu Ctfmon.exe môže dôjsť k problematickému správaniu programov balíka Office XP, a preto sa jeho odstránenie neodporúča. Ak chcete zabrániť v spustení programu Ctfmon.exe, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1: Odinštalovanie funkcií alternatívneho zadávania údajov používateľom

Ak chcete odinštalovať funkcie alternatívneho zadávania údajov používateľom, nastavte v inštalačnom programe balíka Office XP stav inštalácie na možnosť Nie je k dispozícii.

Systém Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Settings (Nastavenie) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 3. V okne Control Panel (Ovládací panel) dvakrát kliknite na položku Add/Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov).
 4. Na karte Install/Uninstall (Inštalácia alebo odinštalovanie) kliknite na položku Microsoft produkt balíka Office XP, kde reťazec produkt balíka Office XP predstavuje názov používaného produktu balíka Office. Ak používate samostatnú verziu niektorého z programov balíka Office, kliknutím vyberte zodpovedajúci produkt v zozname. Kliknite na položku Add/Remove (Pridať alebo odstrániť).
 5. V dialógovom okne Možnosti režimu údržby vyberte položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa dialógové okno Výber možností inštalácie všetkých aplikácií a nástrojov balíka Office.
 6. Kliknutím na znamienko plus (+) vedľa položky Zdieľané funkcie balíka Office rozbaľte príslušný priečinok.
 7. Kliknite na ikonu vedľa položky Alternatívne zadávanie údajov používateľom a potom vyberte možnosť Nie je k dispozícii.
 8. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať.
POZNÁMKA: Ak máte nainštalovaných viacero produktov balíka Office XP (napríklad balík Office XP Professional a program Publisher 2002), predchádzajúce kroky je nutné zopakovať pre každý nainštalovaný produkt.

Systémy Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP:
 1. Ukončite všetky programy balíka Office.
 2. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Settings (Nastavenie) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel). POZNÁMKA: V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 3. V okne Control Panel (Ovládací panel) dvakrát kliknite na položku Add/Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov).POZNÁMKA: V systéme Windows XP kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 4. V zozname Currently installed programs (Aktuálne nainštalované programy) kliknite na položku Microsoft produkt balíka Office XP, kde reťazec produkt balíka Office XP predstavuje názov používaného produktu balíka Office. Ak používate samostatnú verziu niektorého z programov balíka Office, kliknutím vyberte zodpovedajúci produkt v zozname. Kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 5. V dialógovom okne Možnosti režimu údržby vyberte položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa dialógové okno Výber možností inštalácie všetkých aplikácií a nástrojov balíka Office.
 6. Kliknutím na znamienko plus (+) vedľa položky Zdieľané funkcie balíka Office rozbaľte príslušný priečinok.
 7. Kliknite na ikonu vedľa položky Alternatívne zadávanie údajov používateľom a potom vyberte možnosť Nie je k dispozícii.
 8. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať.
POZNÁMKA: Ak máte nainštalovaných viacero produktov balíka Office XP (napríklad balík Office XP Professional a program Publisher 2002), predchádzajúce kroky je nutné zopakovať pre každý nainštalovaný produkt.

Krok 2: Odstránenie služieb alternatívneho zadávania údajov používateľom z textových služieb

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Settings (Nastavenie) a potom kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel).
 2. V okne Control Panel (Ovládací panel) dvakrát kliknite na položku Text Services (Textové služby).POZNÁMKA: V systéme Windows XP kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia a potom kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie. Na karte Languages (Jazyky) kliknite na tlačidlo Details (Podrobnosti).

 3. V časti Installed Services (Nainštalované služby) postupne vyberte jednotlivé položky zadávania údajov a odstráňte ich kliknutím na tlačidlo Remove (Odstrániť). Je potrebné postupne odstrániť všetky položky okrem nasledujúcej služby zadávania údajov:
English (United States) – default Keyboard United States 101 (Angličtina (Spojené štáty) – predvolená klávesnica – Spojené štáty 101)

Krok 3: Spustenie príkazu Regsvr32 /U pre súbory Msimtf.dll a Msctf.dll

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na položku Run (Spustiť).
 2. V dialógovom okne Run (Spustiť) zadajte nasledujúci príkaz:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Zopakujte kroky 1 až 3 pre súbor Msctf.dll.
Ďalšie informácie o odstránení súboru CTFMon.exe získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
313176 Programy sa môžu náhodne spúšťať, zatvárať, strácať a aktivovať

Prečo súbor Ctfmon.exe nezmizne, keď ho odstránim z programu MSConfig?

Odstránením súboru Ctfmon.exe z programu MSConfig sa program Ctfmon.exe nezakáže. Ďalšie informácie o zakázaní programu Ctfmon.exe nájdete v časti „Môžem súbor Ctfmon.exe odstrániť?“ vyššie v tomto článku.

Program Ctfmon.exe sa načítava aj potom, ako zo systému Office XP odstránim funkcie alternatívneho zadávania údajov. Ako môžem zabrániť v jeho spúšťaní?

Na rozdiel od funkcií alternatívneho zadávania údajov je program Ctfmon.exe systémovou súčasťou, ktorá sa nedá odinštalovať. Ďalšie informácie o zakázaní programu Ctfmon.exe nájdete v časti „Môžem súbor Ctfmon.exe odstrániť?“ vyššie v tomto článku.

Aké množstvo systémových prostriedkov vyžaduje program Ctfmon.exe?

Ak nie sú spustené rozšírené textové služby, program Ctfmon.exe využíva len malé množstvo systémových prostriedkov. Rozšírené textové služby sú technológie zadávania údajov (rozpoznávanie hlasu, rozpoznávanie rukopisu a editory IME), ktoré ovláda program Ctfmon.exe prostredníctvom procesora TIP.

Možno program Ctfmon.exe načítavať na vyžiadanie, a nie automaticky?

Systém alternatívneho zadávania údajov používateľom nie je navrhnutý tak, aby ho bolo možné na vyžiadanie načítať do pamäte alebo uvoľniť z pamäte.

Môžem proces Ctfmon.exe ukončiť kliknutím na položku Ukončiť úlohu v dialógovom okne Správca úloh alebo v dialógovom okne Zatvorenie programu?

Nie. Proces Ctfmon.exe sa neodporúča manuálne zatvárať. Ak chcete zastaviť proces Ctfmon.exe, odporúča sa postupovať podľa krokov uvedených v časti „Môžem súbor Ctfmon.exe odstrániť?“.

Pracuje program Ctfmon.exe vo všetkých operačných systémoch rovnako?

Vo všeobecnosti áno. Program Ctfmon.exe vykonáva v rôznych operačných systémoch Microsoft Windows rovnaké úlohy.

Ďalšie informácie

Program Ctfmon.exe slúži na ovládanie technológií alternatívneho zadávania údajov používateľom. Spúšťa súčasť Panel jazykov (na paneli úloh) a zostáva spustený na pozadí aj po ukončení programu balíka Office XP. Spúšťa sa aj pri každom spustení systému Windows a zostáva spustený na pozadí bez ohľadu na to, či je spustený program balíka Office XP.

Program Ctfmon.exe je navrhnutý tak, aby po nainštalovaní súčastí Alternatívne zadávanie údajov používateľom balíka Office XP zostával spustený na pozadí počas relácií systému Windows.
Vlastnosti

ID článku: 282599 – Posledná kontrola: 30. 1. 2014 – Revízia: 1

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

Pripomienky