SK0457:Ako vypnút konfiguráciu služby Obnovenie systému cez používatelské rozhranie v systéme Microsoft Windows XP

Článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry a dôležitých systémových súborov. Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Ak sa vyskytnú problémy, informácie o obnovení databázy Registry môžete získať v pomocníkovi programu Regedit.exe (téma „Obnovenie databázy Registry“), alebo v pomocníkovi programu Regedt32.exe (téma „Restoring a Registry Key“). Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

256986 Description of the Microsoft Windows Registry.

S U H R N

Tento článok popisuje spôsob lokálneho vypnutia konfigurácie služby Obnovenie systému, aby ste zabránili používateľom modifikovať nastavenia služby Obnovenie systému, alebo aby ste zabránili vypnutiu tejto funkcie na systémovej alebo nesystémovej oblasti disku. Toto môže byť užitočné pre počítače s viacerými používateľmi alebo s viacerými oblasťami na disku v počítači.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Poznámka: ak chcete vykonať nasledujúce operácie, musíte sa prihlásiť v systéme ako správca alebo vlastník, prípadne musíte mať správcovské práva.

Použite jednu z nasledujúcich metód.


1. metóda: Použitie editora politiky skupiny
1.Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Spustiť, do poľa Otvoriť napíšte gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.

2.Rozbaľte položku Konfigurácia počítača, potom položku Šablóny pre správu, rozbaľte položku System a kliknite na položku System Restore.

3.Dvakrát kliknite na položku Turn off System Restore a potom na karte Nastavenie označte položku Zakázané.

4.Dvakrát kliknite na položku Turn off Configuration a potom na karte Nastavenie označte položku Povolené. Ďalšie informácie o týchto nastaveniach získate, ak kliknete na kartu Vysvetlenie v dialógovom okne Vlastnosti.

5.Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

Ak sa používatelia pokúsia konfigurovať službu Obnovenie systému, dialógové okno Vlastnosti systému sa zobrazí bez karty Obnovovanie systému.2. metóda: Vytvorenie prispôsobenej konzoly MMC
1.Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť napíšte mmc a potom kliknite na tlačidlo OK.

2.V konzole MMC (Microsoft Management Console) v ponuke Súbor kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.

3.Na karte Samostatný modul kliknite na tlačidlo Pridať, potom v okne Dostupné samostatné moduly kliknite na položku Politika skupiny a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

4.V poli Objekt politiky skupiny akceptujte Lokálny počítač a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

5.Zatvorte dialógové okno Pridanie samostatného modulu a potom v dialógovom okne Pridať alebo odstrániť modul kliknite na tlačidlo OK.

6.V koreni adresára rozbaľte položku Politika Lokálny počítač, rozbaľte položku Konfigurácia počítača, potom položku Šablóny pre správu, rozbaľte položku systém a kliknite na položku System Restore.

7.Dvakrát kliknite na položku Turn off System Restore a potom na karte Nastavenie začiarknite položku Zakázané.

8.Dvakrát kliknite na položku Turn off Configuration a potom na karte Nastavenie začiarknite položku Povolené.

Ďalšie informácie o týchto nastaveniach získate, ak kliknete na kartu Vysvetlenie v dialógovom okne Vlastnosti.

9.Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

10.V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako, napíšte názov pre novú konzolu a akceptujte priečinok Administrative Tools ako predvolené umiestnenie, v ktorom sa ukladajú tieto súbory.

Ak chcete pristúpiť k tejto novej konzole, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ďalšie programy a potom kliknite na položku Administratíve Tools.


Ak sa používatelia pokúsia konfigurovať službu Obnovenie systému, dialógové okno Vlastnosti systému sa zobrazí bez karty Obnovovanie systému.

3. metóda: Použitie editora databázy Registry pri vypnutí služby Obnovenie systému
Upozornenie: nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym používaním editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
1.Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Spustiť, do pola Otvoriť napíšte regedit a kliknite na tlačidlo OK.

2.V editore databázy Registry sa presuňte na nasledujúce umiestnenie:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT.

3.V kľúči Windows NT vytvorte nový kľúč:

a) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.

b) K novému kľúču priraďte názov SystemRestore.

4.Vytvorte novú hodnotu DWORD:

a) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom na položku Hodnota DWORD.

b) Dvojitým kliknutím myši na vytvorený kľúč otvorte dialógové okno Upraviť Hodnotu DWORD.

c) Do poľa Názov hodnoty napíšte DisableConfig a do poľa Údaj hodnoty napíšte 1a potom kliknite na tlačidlo OK.
Vlastnosti

ID článku: 283073 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky