SK0454:Ako vymazat minulé súcasti z oblasti oznámení

Článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry a dôležitých systémových súborov. Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Viac informácií o tom, ako zálohovať, obnoviť a upraviť záznamy v databáze Registry získate, keď kliknete na nasledujúce číslo článku v databáze Knowledge Base spoločnosti Microsoft:

256986 Description of the Microsoft Windows Registry.

S U H R N

Tento článok popisuje, ako vymazať zoznam minulých súčastí v okne Nastavenie oblasti oznámení.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Upozornenie: nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym používaním editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Keď chcete odstrániť zoznam minulých súčastí, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Zmažte hodnoty kľúčov IconStreams a PastIconsStreams v nasledujúcom kľúči databázy Registry:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify.

2.Otvorte Správcu úloh, kliknite na záložku Procesy, kliknite na položku Explorer.exe a potom kliknite na položku Ukončiť proces.

3.V Správcovi úloh kliknite na položku Súbor, kliknite na položku Nová úloha, napíšte explorer a kliknite na tlačidlo OK.
Vlastnosti

ID článku: 283084 – Posledná kontrola: 25. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky