Ako vytvárať vodotlače v programoch Word 2002 a Word 2003

Verzia tohto článku pre program Microsoft Word 98 je dostupná pod číslom
180977 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

Verzia tohto článku pre program Microsoft Word 97 a program Word 2000 je dostupná pod číslom 211324 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

S U H R N

Vodotlače sa používajú na vytlačenie textu alebo obrázka za textom dokumentu. Vodotlače sú priehľadné, a preto je každý text alebo vložený objekt, ktorý sa vytlačí nad vodotlačou, jasne viditeľný.

V tomto článku je popísané, ako vykonať nasledovné akcie v dokumente programu Microsoft Word:
 • Vytvorenie textovej alebo obrázkovej vodotlače
 • Zmena umiestnenia vodotlače na strane
 • Zadanie strán, na ktorých sa zobrazí vodotlač

Ako pridať textovú vodotlač

Ak chcete pomocou príkazu Tlačená vodotlač pridať textovú vodotlač do dokumentu programu Word, použite tento postup:
 1. Spustite program Word.
 2. V ponuke Formát ukážte na položku Pozadie a potom kliknite na položku Tlačená vodotlač.
 3. V dialógovom okne Tlačená vodotlač kliknite na položku Textová vodotlač.
 4. Do poľa Text zadajte hodnotu Moja vodotlač.
 5. V poli Písmo kliknite na položku Century Gothic.
 6. V poli Veľkosť kliknite na položku Auto.
 7. V poli Farba kliknite na položku Tyrkysová.
 8. Kliknutím vyberte políčko Polopriehľadná (predvolené nastavenie).
 9. Kliknite na políčko Šikmo vedľa nápisu Rozloženie.
 10. Kliknite na tlačidlo OK. Vodotlač, ktorú ste práve vytvorili, sa zobrazuje na hárku dokumentu.

Ako pridať obrázkovú vodotlač

Ak chcete pomocou príkazu Tlačená vodotlač pridať obrázkovú vodotlač do dokumentu programu Word, použite tento postup:
 1. Otvorte nový dokument programu Word.
 2. V ponuke Formát ukážte na položku Pozadie a potom kliknite na položku Tlačená vodotlač.
 3. V dialógovom okne Tlačená vodotlač kliknite na položku Obrázková vodotlač.
 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať obrázok.
 5. Prejdite k požadovanému obrázku, vyberte ho a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.
 6. V poli Mierka kliknite na položku Auto.
 7. Kliknutím začiarknite políčko Vyblednuté (predvolené nastavenie).
 8. Kliknite na tlačidlo OK. Vodotlač, ktorú ste práve vytvorili, sa zobrazuje na hárku dokumentu.
POZNÁMKY:
 • Ak kliknutím začiarknete políčko Vypnúť funkcie podporované iba vo verziách od (kliknite na položku Možnosti v ponuke Nástroje a potom kliknite na kartu Uložiť), príkaz Tlačená vodotlač nie je k dispozícii.
 • Ak zobrazujete dokument vo webovom rozložení, vodotlač sa nezobrazí.

Ako zmeniť umiestnenie vodotlače

Ak vložíte vodotlač, program Word ju na základe predvoleného nastavenia zarovná na stred strany. Vodotlače sú zahrnuté vo vrstve hlavičky a päty dokumentu programu Word. Ak teda chcete zmeniť umiestnenie vodotlače, pracujete vo vrstve hlavičky a päty. Použite tento postup:
 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

  Teraz môžete zmeniť vodotlač.
 2. Vyberte vodotlač tak, že na ňu raz kliknete.
 3. Ak ide o textovú vodotlač, prejdite do ponuky Formát a kliknite na položku WordArt.

  Ak ide o obrázkovú vodotlač, prejdite do ponuky Formát a kliknite na položku Obrázok.
 4. Kliknite na kartu Rozloženie a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
 5. Na karte Poloha obrázka zmeňte umiestnenie vodotlače pomocou možností v častiach Vodorovne a Zvislo.

Ako zadať strany, na ktorých sa zobrazí vodotlač

Keďže vodotlače sú zahrnuté vo vrstve hlavičky a päty, môžete použiť sekcie na zadanie strán, na ktorých sa zobrazuje vodotlač. Je to tak, pretože v rôznych sekciách dokumentu môžete mať rôzne hlavičky a päty. Ak chcete vytvoriť sekcie, vložte zlomy sekcií. Potom odstráňte vodotlač zo sekcií, v ktorých sa vodotlač nemá zobraziť. Použite tento postup:
 1. V dokumente programu Word kliknite na začiatok strany, na ktorej sa nemá zobrazovať vodotlač.
 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Prerušenie.
 3. V časti Prerušiť sekciu a pokračovať na kliknite na políčko Ďalšej strane a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite na stranu v sekcii, v ktorej sa nemá zobraziť vodotlač.
 5. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.
 6. Na paneli s nástrojmi Hlavička a päta kliknite na položku Prepojiť na predchádzajúce.

  Takto sa preruší prepojenie medzi hlavičkou a pätou v aktuálnej sekcii a hlavičkou a pätou v predchádzajúcej sekcii. Možnosť Rovnaké ako predchádzajúce sa už nezobrazuje v pravom hornom rohu hlavičky alebo päty.

  Poznámka. Ak sa tlačidlo Prepojiť na predchádzajúce nezobrazuje, je možné, že sa nachádzate v prvej sekcii dokumentu. Stavový riadok v programe Word informuje o sekcii, kde sa kurzor aktuálne nachádza.
 7. Kliknite na vodotlač a potom stlačte kláves DELETE.

  Vodotlač sa odstráni zo všetkých strán v aktuálnej sekcii.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o zlomoch sekcií a hlavičkách a pätách nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

211432 Všeobecné informácie o hlavičkách a pätách v programe Word (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
291184 Popis zlomov sekcií v programe Word (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť pri tlači vodotlače, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

286902 Vodotlač a objekty WordArt v programe Word 2002 sa vytlačia ako čierny blok (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o tom, ako pridať vodotlač do dokumentu, zobrazíte tak, že kliknete na položku Pomocník pre Microsoft Word v ponuke Pomocník, zadáte reťazec pridať pozadie alebo vodotlač v Asistentovi balíka Office alebo v Sprievodcovi odpoveďami a kliknete na položku Hľadať, aby ste si mohli prečítať príslušnú tému.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť vodotlač z dokumentu, zobrazíte tak, že kliknete na položku Pomocník pre Microsoft Word v ponuke Pomocník, zadáte reťazec odstrániť pozadie alebo vodotlač v Asistentovi balíka Office alebo v Sprievodcovi odpoveďami a kliknete na položku Hľadať, aby ste si mohli prečítať príslušnú tému.

Ďalšie informácie o tom, ako riešiť problémy s vodotlačou, zobrazíte tak, že kliknete na položku Pomocník pre Microsoft Word v ponuke Pomocník, zadáte reťazec riešiť problémy s pozadiami alebo vodotlačou v Asistentovi balíka Office alebo v Sprievodcovi odpoveďami a kliknete na položku Hľadať, aby ste si mohli prečítať príslušnú tému.

Vlastnosti

ID článku: 285055 – Posledná kontrola: 25. 2. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky