SK0335:Popis hlásenia „Low Disk Space“ v systéme Windows XP

S U H R N

Keď počítač založený na systéme Windows XP beží na disku s nedostatkom miesta, môžete obdržať hlásenie „Low Disk Space“ (Nedostatok miesta na disku). Kliknutím na hlásenie spustíte program „Disk Cleanup Wizard“ (Sprievodca čistením disku). Tento článok popisuje okolnosti, za ktorých dostanete hlásenie „Low Disk Space“.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Keď voľné miesto na disku dosiahne 200 megabajtov (MB), dostanete nasledovné hlásenie po dobu 10 sekúnd raz za reláciu:

You are running out of disk space on [drive]. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here.


Keď voľné miesto na disku dosiahne 80 MB, dostanete nasledujúce hlásenie po dobu 30 sekúnd, každé štyri hodiny, dvakrát za reláciu:
You are running very low on disk space on [drive]. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here.


Keď voľné miesto na disku dosiahne 50 MB, dostanete nasledujúce hlásenie po dobu 30 sekúnd, každých 5 minút, pokiaľ sa voľné miesto nezvýši nad 50 MB:
You are running very low on disk space on [drive]. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here.


Upozornenie Databáza Registry obsahuje hodnotu pomocou ktorej je možné vypnúť túto funkciu:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

NoLowDiskSpaceChecks REG_DWORD 1


Následne sa odhláste a prihláste do systému.


Vlastnosti

ID článku: 285107 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky