Riešenie problémov s programom Outlook, ak nie je možné odosielať alebo prijímať e-maily

S U H R N

Tento článok popisuje odstránenie bežných konfiguračných problémov s programom Outlook, ktoré môžu nastať pri používaní internetových e-mailových služieb. Článok popisuje nasledovné metódy riešenia problémov:
 • Vytvorenie nového e-mailového profilu
 • Overenie internetového pripojenia
 • Nastavenie protokolu TCP/IP ako predvoleného protokolu
Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.
Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Metóda 1: Vytvorenie nového e-mailového profilu

Krok 1: Otvorenie dialógového okna Nastavenie pošty

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz Control a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Ak sa zobrazí zobrazenie Vyberte kategóriu, kliknite na položku Používateľské kontá.

  Ak sa nezobrazí zobrazenie Vyberte kategóriu, prejdite na ďalší krok.
 3. V ovládacom paneli kliknite dvakrát na položku Pošta.

Krok 2: Spustenie sprievodcu novým profilom

 1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.
 2. Kliknutím na tlačidlo Pridať spustíte sprievodcu novým profilom.

Krok 3: Vytvorenie profilu

 1. Do poľa Názov profilu zadajte slovo Test, kliknite na tlačidlo OK a pomenujte nový e-mailový profil.
 2. Postupujte podľa týchto krokov určených pre tú verziu programu Outlook, ktorú používate:
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. Kliknutím začiarknite políčko Manuálne konfigurovať nastavenia servera.
   2. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
   3. Na stránke Výber e-mailovej služby kliknite na položku Internetový e-mail.
   4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
   5. Skontrolujte, či je položka Typ konta nastavená na možnosť POP3.
   6. Do polí zadajte informácie, ktoré vám poskytol poskytovateľ internetových služieb alebo správca e-mailu.
   7. Kliknite na tlačidlo Ďalej, podľa zobrazených výziev dokončite nastavenie svojho konta a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
  • Microsoft Office Outlook 2003 a staršie verzie programu Outlook
   1. Kliknite na položku Pridať nové e-mailové konto (Add a new e-mail account).
   2. Kliknite na tlačidlo Ďalej (Next).
   3. Kliknite na položku POP3.
   4. Kliknite na tlačidlo Ďalej (Next).
   5. Do polí zadajte informácie, ktoré vám poskytol poskytovateľ internetových služieb alebo správca e-mailu.
   6. Kliknite na tlačidlo Ďalej (Next).
   7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť (Finish).

Krok 4: Nastavenie predvoleného profilu

 1. V poli Pri spustení programu Microsoft Outlook používať tento profil kliknutím vyberte nový profil.
 2. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ak si chcete overiť vyriešenie problému, použite proces v časti Overenie vyriešenia problému.

Metóda 2: Overenie internetového pripojenia

Krok 1: Ukončenie programu Outlook

V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť.

Krok 2: Pripojenie na Internet

Ak sa pripájate na Internet pomocou telefonického pripojenia siete, použite nasledovný postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz command netconnections a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na pripojenie, ktoré používate v programe Outlook, a potom kliknite na položku Pripojiť.
 3. Zavrite okno Sieťové pripojenia.

Krok 3: Otvorenie príkazového riadka

Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz command a potom kliknite na tlačidlo OK.

Krok 4: Použitie príkazu PING

 1. Po zobrazení výzvy zadajte príkaz ping search.live.com a stlačte kláves ENTER.
 2. Ak sa slová „Odpoveď od„ zobrazia štyrikrát, príkaz protokolu PING bol úspešný. Pokračujte nasledujúcim krokom.

  Ak sa zobrazí iné hlásenie, znamená to, že počítač má problém s pripojením na Internet alebo so sieťou. Poznačte si odpoveď a potom kontaktujte správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb.
 3. Po zobrazení výzvy zadajte príkaz ping názov_servera.com. V tomto príkaze je názov_servera názov servera poskytovateľa internetových služieb.

  Ak sa slová „Odpoveď od„ zobrazia štyrikrát, príkaz protokolu PING bol úspešný. Nastavenia služby DNS (Domain Name System) taktiež pracujú správne.
 4. Po zobrazení výzvy zadajte príkaz EXIT a stlačte kláves ENTER.
 5. Ak si chcete overiť vyriešenie problému, použite proces v časti Overenie vyriešenia problému.

Metóda 3: Nastavenie protokolu TCP/IP ako predvoleného protokolu

Poznámka: Ak sa pripájate na Internet pomocou telefonického pripojenia siete, nepoužívajte tento postup.

Krok 1: Otvorenie dialógového okna Vlastnosti sieťového pripojenia

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. V časti Ďalšie miesta kliknite pravým tlačidlom na položku Miesta v sieti a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné pripojenie na Internet a potom kliknite na položku Vlastnosti.

Krok 2: Overenie, či pripojenie používa protokol TCP/IP

 1. Na karte Všeobecné skontrolujte, či je začiarknuté políčko Internetový protokol (TCP/IP). V prípade, že nie je začiarknuté, kliknutím toto políčko začiarknite.
 2. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačidlo Áno reštartujte počítač.
 4. Ak si chcete overiť vyriešenie problému, použite proces v časti Overenie vyriešenia problému.

Overenie vyriešenia problému

 1. Postupujte podľa týchto krokov určených pre tú verziu programu Outlook, ktorú používate:
  • Outlook 2007 a Outlook 2003
   1. Kliknite na tlačidlo Štart a ukážte na položku Všetky programy.
   2. Ukážte na položku Microsoft Office a potom kliknite na položku Microsoft Office Outlook 2003 alebo na položku Microsoft Office Outlook 2007.
  • Outlook 2002 a staršie verzie programu Outlook
   1. Kliknite na tlačidlo Štart a ukážte na položku Všetky programy.
   2. Kliknite na položku Microsoft Outlook.
 2. Odošlite e-mailovú správu sami sebe.
 3. Kliknite na tlačidlo Odoslať alebo prijať.
 4. Ak vám bude správa úspešne doručená, znamená to, že ste daný problém vyriešili.

Podobné problémy a riešenia

Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 2000 je dostupná pod číslom 254832 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 98 je dostupná pod číslom 256572 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 97 je dostupná pod číslom 256574 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

D A L S I E I N F O R M A C I E

Informačné služby

Program Outlook používa informačné služby týkajúce sa nasledovných funkcií:
 • odosielanie, ukladanie a prijímanie správ a položiek,
 • zadávanie miesta uloženia adries.
Ďalšie informácie o informačných službách získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

289467 Používateľské profily a informačné služby (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Internetová e-mailová služba obsahuje nastavenia, ktoré sa prenášajú na e-mailový server. Tieto nastavenia slúžia na vaše overenie a autorizujú server na doručovanie vašich e-mailových správ.

Vlastnosti

ID článku: 286040 – Posledná kontrola: 15. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky