Čo je nové v programe Windows Defender

Máte výročnú aktualizáciu Windowsu 10 a chcete pri ochrane svojho počítača využívať najnovšie funkcie programu Windows Defender? Aktuálne novinky a informácie o programe Windows Defender nájdete tu.

Aktualizovali sme vašu ochranu

Vo výročnej aktualizácii Windowsu 10 sme zlepšili cloudovú ochranu a funkcie automatického odosielania ukážok, aby Windows Defender dokázal na nové hrozby reagovať rýchlejšie. Vo väčšine prípadov používa Windows Defender cloudovú ochranu na zisťovanie a blokovanie hrozieb pri prvom kontakte s nimi. V niektorých prípadoch používa Windows Defender cloud na analyzovanie podozrivého programu. Táto analýza pomáha programu Windows Defender získať informácie o nových hrozbách, a tým mu umožňuje aktivovať ochranu oveľa skôr než v predchádzajúcich verziách Windowsu.

Ako zistím, či som chránený?

Ak používate Windows Defender s cloudovou ochranou a zapnutým automatickým odosielaním ukážok, môžete si byť istí, že máte najvyššiu možnú mieru ochrany pred najnovšími hrozbami. To je všetko!

Aktualizácie nastavenia programu Windows Defender

Vďaka vašim pripomienkam sme vykonali niekoľko zmien nastavenia programu Windows Defender, aby bolo zabezpečenie vášho počítača čo najjednoduchšie.

Offline kontrola 

Spustite offline kontrolu na vyhľadanie a odstránenie malvéru, ktorý bežná kontrola neodhalí. Stačí v nastaveniach programu Windows Defender vybrať položku Skontrolovať offline.

Vylepšené oznámenia

Vylepšené oznámenia vám umožnia ovládať zobrazované oznámenia. Ak je táto možnosť vypnutá, budete dostávať dôležité oznámenia v prípade zistenia hrozby. Ak je zapnutá, budete dostávať dôležité oznámenia a okrem nich aj ďalšie oznámenia, napríklad o vykonanej kontrole a nedávnej aktivite programu Windows Defender.

Poskytujeme viac informácií

Chceme, aby ste lepšie porozumeli tomu, čo ste zapli alebo vypli, a preto sme sprehľadnili popisy niektorých nastavení vrátane cloudovej ochrany a automatického odosielania ukážok. Pred tých, ktorí pracujú na počítači v organizácii, sme objasnili, ktoré možnosti možno ovládať a ktoré nie.

Vlastnosti

ID článku: 29276 – Posledná kontrola: 30. 8. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky