Používanie Sprievodca prenosom súborov a nastavení v systéme Windows XP

S U H R N

Tento článok obsahuje krokový návod na používanie Sprievodcu prenosom súborov a nastavení v systéme Windows XP na prenos súborov a nastavení zo starého počítača do nového.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.
Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Používanie Sprievodca prenosom súborov a nastavení v systéme Windows XP

Sprievodcu prenosom súborov a nastavení možno v systéme Windows XP použiť na prenos nastavenia programu Microsoft Internet Explorer a programu Microsoft Outlook Express. Sprievodcu môžete tiež použiť na prenos nastavenia pracovnej plochy, obrazovky, telefonických pripojení na Internet a ďalších typov nastavení.

Krok 1: Zhromaždenie súborov a nastavení zo starého počítača

 1. Na starom počítači kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a potom kliknite na položku Sprievodca prenosom súborov a nastavení.
 2. V dialógovom okne Sprievodca prenosom súborov a nastavení kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na položku Starší počítač.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej a vyberte spôsob prenosu, napr. Disketová jednotka alebo iné vymeniteľné médiá.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na možnosť, ktorá zodpovedá položkám, ktoré chcete preniesť. Kliknite napríklad na možnosť Len nastavenia, Len súbory alebo Súbory aj nastavenia.
 5. Kliknite dvakrát po sebe na tlačidlo Ďalej a počkajte, kým Sprievodca prenosom súborov a nastavení spracuje položky určené na prenos.
 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Krok 2: Prenos súborov a nastavení do nového počítača

 1. Na novom počítači kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a potom kliknite na položku Sprievodca prenosom súborov a nastavení.
 2. V dialógovom okne Sprievodca prenosom súborov a nastavení kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na položku Novší počítač.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na položku Nepotrebujem disketu so sprievodcom. Súbory a nastavenia staršieho počítača sú už zhromaždené.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a vyberte spôsob prenosu, napr. Disketová jednotka alebo iné vymeniteľné médiá.


  Poznámka. Je nutné vybrať spôsob prenosu, ktorý je zhodný s vybratým spôsobom prenosu na staršom počítači.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej a počkajte, kým Sprievodca prenosom súborov a nastavení spracuje položky určené na prenos.
 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Vlastnosti

ID článku: 293118 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky