SK0343:Popis súpravy Application Compatibility Toolkit 2.0 pre operacný systém Microsoft Windows XP

S U H R N

Tento článok obsahuje zoznam dokumentov a nástrojov, ktoré sú zahrnuté v súprave Application Compatibility Toolkit verzie 2.0. Článok taktiež poskytuje informácie o tom, ako získať a nainštalovať súpravu Application Compatibility Toolkit verzie 2.0. Súprava Application Compatibility Toolkit verzie 2.0 obsahuje dokumenty a nástroje, ktoré pomáhajú používateľom systému Microsoft Windows diagnostikovať a riešiť problémy spojené s kompatibilitou programov. Zahŕňa špecifikáciu Windows XP Logo, štúdie zamerané na problémy kompatibility a niekoľko dokumentov o najlepších postupoch testovania a nástrojoch, ktoré vám môžu pomôcť s riešením problémov kompatibility.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nasledujúce dokumenty a nástroje sú zahrnuté v súprave Application Compatibility Toolkit verzie 2.0.

Dokumenty

Navrhnuté na špecifikáciu aplikácii pre operačný systém Microsoft Windows XP:

Spoločnosť Microsoft vyvinula túto špecifikáciu, aby bolo možné určiť programy, ktoré budú pracovať úspešne a zaručia spokojnosť používateľa s operačnými systémami Microsoft Windows XP Profesional a Microsoft Windows XP Home Edition. Táto špecifikácia pomáha vývojárom softvéru definovaním minimálnych požiadaviek k tomu, aby softvér fungoval na počítačoch s operačným systémom Microsoft Windows XP. Ďalšie informácie o informácie o návrhoch pre logo Windows XP nájdete na lokalite: http://www.windowslogo.com


Všeobecné problémy kompatibility aplikácií:

Táto štúdia vysvetľuje najvšeobecnejšie problémy kompatibility, ktoré sa môžu vyskytnúť počas inštalácie a používania programu na počítači s operačným systémom Microsoft Windows XP.


Prehľad technológií kompatibility aplikácií:

Spoločnosť Microsoft poskytuje podporu pre nezávislých poskytovateľov softvéru a ostatným, ktorí chcú prispôsobiť ich programy tak, aby lepšie fungovali s operačným systémom Microsoft Windows XP. Tento článok popisuje niektoré technológie kompatibility aplikácií, ako napríklad režimy kompatibility, pomocníka aplikácií, opravy kompatibility a ich použitie.


Aplikačné prieskumné, testovacie metódy systému Windows:
Tento dokument popisuje metódy testovania funkčnosti a stability softvéru pomocou ktorých sa overí, či softvér funguje v operačnom systéme Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows 2000.Kontrolný zoznam kompatibility systému Windows:

Tento dokument popisuje sériu testov na overenie kompatibility programov v počítačoch s operačným systémom Microsoft Windows XP. Uvedomte si, že zoznam nie je výhradný, ale slúži ako štartovací bod pre testovanie programov.


Nástroje

Pomocník súpravy kompatibility aplikácii:

Poskytuje podrobnú pomoc na pochopenie a použitie nástrojov, ktoré poskytuje súprava Application Compatibility Toolkit.


Nástroje spravovania kompatibility:

Tieto správcovské nástroje poskytujú rozhranie pre prácu s údajmi a funkciami kompatibility počítačov s operačným systémom Microsoft Windows XP. Môžete zapnúť alebo vypnúť ktorúkoľvek z interných systémových opráv, vyhľadávať opravy programov v systémových ovládačoch, vytvárať balíky viacerých opráv, ktoré môžu byť rozšírené a nainštalované na iné počítače s problémami s kompatibilitou.


Nástroj Application Verifier:

Application Verifier (Overovač aplikácií) je nástroj, ktorý je navrhnutý ako pomôcka pre vývojárov na definovanie problémov, ktoré je ťažké presne určiť, alebo na vyhľadanie drobných problémov v ich programoch. Aj keď je zameraný na kompatibilitu programov, taktiež obsahuje rôzne testy na všeobecnú stabilitu programov a vhodné postupy kódovania.


Nástroj Qfixapp.exe:

Tento nástroj poskytuje rýchlu a účinnú metódu na testovanie programov s rôznymi všeobecnými opravami, ktoré sú zahrnuté v operačnom systéme Microsoft Windows XP. Tento nástroj je veľmi užitočný pri testovaní kombinácií opráv a vrstiev, ktoré vyriešia problémy kompatibility programov.Nástroj PageHeap:
„Page Heap“ je účinný nástroj na vyhľadávanie chýb súvisiacich s haldami (heap), poškodením a pretečením (leaks) v programoch, ktoré sú spustené na počítačoch s operačným systémom Microsoft Windows XP.Ako získať a nainštalovať súpravu Application Compatibility Toolkit 2.0
Ak chcete získať viac informácií o tom, ako získať a nainštalovať súpravu Application Compatibility Toolkit 2.0, kliknite na toto prepojenie:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa286552.aspx

Ďalšie informácie o kompatibilite programov s operačným systémom Microsoft Windows XP nájdete v nasledujúcich článkoch databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:

294403 Description of Windows XP Matching Information (Grabmi.exe) Tool

286575 A Program Compatibility Check List for Windows XP

292533 How to Use Windows Application Compatibility Mode

294416 How to Use Qfixapp.exe in Windows XP

304530 How to use the Compatibility Administration Tool in Windows XP

286568 Using Application Verifier to Troubleshoot Applications in Windows XP

285909 Troubleshooting Application Compatibility Issues in Windows XP

Ďalšie informácie o špecifikácii aplikácií pre operačný systém Microsoft Windows XP nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/winlogo/default.asp
Vlastnosti

ID článku: 294895 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky