Pripojenie namapovanej jednotky k zdieľanej sieťovej položke sa môže stratiť

P R I Z N A K Y

Ak v počítači používajúcom niektorú z verzií systému Windows uvedených za začiatku tohto článku namapujete jednotku k zdieľanej sieťovej položke, môže sa namapovaná jednotka po pravidelnom intervale nečinnosti odpojiť a v programe Prieskumník sa môže na ikone namapovanej jednotky zobraziť červený symbol X. Ak sa však pokúsite pripojiť k namapovanej jednotke alebo na ňu prejdete, pripojenie sa rýchlo obnoví.

P R I C I N A

Príčinou tohto správania je fakt, že operačné systémy môžu ukončiť nečinné pripojenia po uplynutí zadaného časového limitu (v predvolenom nastavení je to 15 minút), aby sa serverové prostriedky zbytočne nepoužívali na nevyužité relácie. V prípade potreby je možné pripojenie veľmi rýchlo obnoviť.

R I E S E N I E

Ak chcete, aby sme zmenili predvolený časový limit za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.


POZNÁMKA: V počítačoch s operačným systémom Microsoft Windows 95 a Microsoft Windows 98 so zdieľanými prostriedkami nemožno zmeniť predvolený časový limit.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it.
Poznámky
 • V počítačoch so zdieľanými prostriedkami by ste mali spustiť riešenie Fix it.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepoužívate počítač, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?.Vyriešim problém sám

Ak chcete toto správanie odstrániť, zmeňte predvolený časový limit v počítači so zdieľanou sieťovou položkou. Použite jednu z nasledovných metód.

Editor databázy Registry

UPOZORNENIE: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.


Pomocou Editora databázy Registry môžete predĺžiť predvolený časový limit. Postupujte podľa nasledovných krokov a potom zatvorte Editor databázy Registry.


POZNÁMKA: Túto metódu nie je možné použiť na vypnutie funkcie automatického odpojenia služby Server. Môžete ju použiť len na zmenu predvoleného časového limitu funkcie automatického odpojenia.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na príkaz Run (Spustiť), zadajte príkaz regedit (v systéme Windows 2000 alebo Windows Server 2003) alebo príkaz regedt32 (v systéme Windows NT 4.0) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. V pravej časti okna kliknite na hodnotu autodisconnect a potom v ponuke Edit (Úpravy) kliknite na položku Modify (Zmeniť). Ak hodnota autodisconnect neexistuje, postupujte podľa nasledovných krokov:
  1. V ponuke Edit (Úpravy) ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku REG_DWORD.
  2. Zadajte text autodisconnect a stlačte kláves ENTER.
 4. V ponuke Edit (Úpravy) kliknite na položku Modify (Zmeniť).
 5. Kliknite na prepínač Hexadecimal (Šestnástková).
 6. Do poľa Value data (Údaj hodnoty) zadajte príkaz ffffffff a potom kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA: Relácia na strane klienta sa automaticky preruší, keď je čas nečinnosti dlhší ako čas trvania, ktorý je nastavený v parametri KeepConn. Relácia sa preto preruší na základe nastavenia menšej hodnoty trvania medzi parametrom AutoDisConnect a parametrom KeepConn. Ak chcete zmeniť časový limit trvania na strane klienta počas pripojenia UNC, zadajte v parametri KeepConn ľubovoľný čas.
V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parametersValue (Hodnota): KeepConn
Data type (Typ údajov): REG_DWORD
Range (Rozsah): 1 až 65535 (s)
Default value (Predvolená hodnota): 600 s = 10 min

Príkazový riadok

POZNÁMKA: Pomocou tejto metódy môžete vypnúť funkciu automatického ladenia služby Server.

Ak chcete zmeniť predvolený časový limit funkcie automatického odpojenia služby Server, otvorte príkazový riadok, zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
net config server /autodisconnect:číslo
, kde číslo predstavuje počet minút čakania servera pred odpojením namapovanej sieťovej jednotky. Maximálna hodnota tohto príkazu je 65 535.

POZNÁMKA: Ak nastavíte hodnotu položky automatického odpojenia na 0 (nulu), funkcia automatického odpojenia sa nevypne a služba Server odpojí namapované sieťové jednotky už po niekoľkých sekundách nečinnosti.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického odpojenia, otvorte príkazový riadok, zadajte nasledovný príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
net config server /autodisconnect:-1

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo odstrániť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me, alebo nám pošlite e-mail.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Niektoré staršie programy po odpojení jednotky pravdepodobne neuložia súbory alebo nebudú môcť pristupovať k údajom. Pred odpojením jednotky však tieto programy pracujú normálne.

Ďalšie informácie o predĺžení predvoleného časového limitu nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
138365 Ako funguje automatické odpojenie v systémoch Windows NT a Windows 2000
128167 Konfigurácia a ladenie služby Server
Vlastnosti

ID článku: 297684 – Posledná kontrola: 11. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky