Nová jednotka alebo mapovaná sieťová jednotka nie je dostupná v programe Windows Prieskumník

P R I Z N A K Y

Pri vykonávaní týchto operácií:
 • vytvorenie nového zväzku na lokálnom disku
 • pripojenie vyberateľného disku s existujúcimi zväzkami
 • pripojenie vyberateľného disku (napr. disku USB alebo pamäťovej karty PCMCIA).
 • pridanie fyzického pevného disku alebo jednotky CD-ROM do počítača
 • použitie súborov offline a určenie položiek na synchronizáciu pri prihlásení
Sa môže vyskytnúť niektorý z nasledujúcich príznakov:
 • Existujúca namapovaná sieťová jednotka už nie je v programe Windows Prieskumník dostupná.
 • Nová jednotka nie je dostupná v programe Windows Prieskumník.
 • Nová jednotka je zobrazená v programe Windows Prieskumník, keď ju však otvoríte, zobrazí sa obsah existujúcej jednotky.
 • Existujúca jednotka je zobrazená v programe Windows Prieskumník, keď ju však otvoríte, zobrazí sa obsah novej jednotky.
 • Po spustení počítača sa sieťová jednotka môže nahradiť novou jednotkou.
 • Keď odpojíte novú jednotku, písmeno sieťovej jednotky bude rovnakým písmenom logickej jednotky, ktoré jej bolo priradené pred pridaním novej jednotky.
 • Po spustení počítača sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Takýto názov lokálneho zariadenia už bol použitý.
Poznámka. Nové zariadenie (alebo jednotka) sa môže zobraziť v Správcovi zariadení alebo konzole Správa diskov.

P R I C I N A

Toto správanie sa prejavuje, ak sieťovej jednotke priradíte písmeno jednotky, ktoré je dostupné ako prvé voľné písmeno za písmenami priradenými lokálnym zväzkom a jednotkám CD-ROM. Keď inštalujete nové zariadenie alebo zväzok, správca pripojených zariadení, ktorý priraďuje zväzkom písmená jednotiek, nerozpozná namapovanú sieťovú jednotku a novému zariadeniu alebo zväzku priradí ďalšie dostupné písmeno jednotky v poradí. Toto spôsobí konflikt s existujúcou namapovanou sieťovou jednotkou.

R I E S E N I E

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady.

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musí byť v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2.

Požiadavka na reštartovanie.

Po inštalácii tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy.

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu z predtým vydaných rýchlych opráv.

Informácie o súboroch

Atribúty súborov (alebo atribúty novších súborov) anglickej verzie tejto rýchlej opravy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
Windows XP s balíkom SP2, verzie x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mountmgr.sys5.1.2600.322242,36825-Sep-200711:23x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.32222,142,72025-Sep-200712:05x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.32222,062,84825-Sep-200711:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.32222,020,86425-Sep-200711:26x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.32222,185,85625-Sep-200712:07x86SP2SP2QFE

R I EŠ E N I E

Ak chcete predísť tomuto problému, pri mapovaní sieťovej jednotky jej priraďte posledné dostupné písmeno jednotky v danom rade písmen.

Ak chcete tento problém obísť, keď sa nový zväzok zobrazuje v okne Správa diskov, priraďte novému zariadeniu alebo zväzku odlišné písmeno jednotky. Postupujte nasledovne:
V programe Windows Prieskumník sa zobrazia namapované sieťové jednotky aj nedávno inštalovaná jednotka.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Na základe predvoleného nastavenia sa v systéme Windows XP namapovaným sieťovým jednotkám priraďujú posledné písmená dostupné v rade písmen, začínajúc písmenom Z, aby sa predišlo konfliktom priradených písmen jednotiek. V systéme Windows 2000 sa však namapovaným sieťovým jednotkám priraďujú ďalšie dostupné (voľné) písmená, ktoré v rade nasledujú po písmenách priradených lokálnym zväzkom a jednotkám CD-ROM.

Po nainštalovaní tejto rýchlej opravy sa novým jednotkám, ktoré sa prvýkrát pripoja k systému, priradí najbližšie dostupné písmeno jednotky v zozname všetkých lokálnych alebo priradených sieťových jednotiek. Po pripojení jednotky k systému bude jednotka používať rovnaké písmeno jednotky pri každom ďalšom pripojení, a to aj vtedy, ak sa písmeno jednotky znova použije na priradenie sieťovej jednotky. Ak sa však písmeno jednotky znova použije na priradenie sieťovej jednotky, vyskytne sa konflikt s písmenom jednotky. Tento konflikt môže spôsobiť nedostupnosť jednotky.

Synchronizácia súborov offline (CSC) mapuje dočasnú jednotku na prvé dostupné a voľné písmeno jednotky. Ak prihlasovací skript používa rovnaké písmeno jednotky na mapovanie sieťovej jednotky, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Chyba 85: Takýto názov lokálneho zariadenia už bol použitý.
Vlastnosti

ID článku: 297694 – Posledná kontrola: 26. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky