Prispôsobenie oblasti oznámení na paneli úloh

Oblasť oznámení sa nachádza na pravej strane panela úloh. Obsahuje niektoré ikony, na ktoré pravdepodobne klikáte alebo ich stláčate pomerne často: batéria, Wi-Fi, hlasitosť, Hodiny a Kalendár a centrum akcií. Poskytuje informácie o stave a oznámenia o veciach, ako je napríklad prichádzajúci e-mail, aktualizácie a pripojenie k sieti. Zobrazovanie ikon a oznámení v oblasti oznámení sa dá zmeniť. Niektoré oznámenia môžete dokonca skryť.

Zmena spôsobu zobrazenia ikon a oznámení

Oznámenie panela úloh
 

  1. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia a potom prejdite do časti Oblasť oznámení.
  2. V časti Oblasť oznámení:
      • Vyberte ikony, ktoré sa budú zobrazovať na paneli úloh. Vyberte konkrétne ikony, ktoré nechcete, aby sa zobrazovali na paneli úloh. Ikonu jednoducho presunieme do oblasti pretečenia, takže ju nebude vidieť.
      • Zapnutie alebo vypnutie systémových ikon. Vyberte ikony, ktoré nechcete, aby sa zobrazovali.

Skrytie ikony v oblasti oznámení

Skrytá oblasť na paneli úloh
 

V oblasti oznámení kliknite alebo stlačte ikonu, ktorú chcete skryť, a presuňte ju do oblasti pretečenia.

Zobrazenie skrytých ikon

Ťuknite alebo kliknite na šípku Zobraziť skryté ikony   vedľa oblasti oznámení. 

Vlastnosti

ID článku: 30031 – Posledná kontrola: 30. 9. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky