Zmena nastavenia panela úloh na používanie s viacerými obrazovkami

Ak používate viac ako jednu obrazovku (napríklad ak máte viac ako jeden monitor), môžete sa rozhodnúť, či sa má panel úloh zobrazovať na všetkých obrazovkách, a ako majú byť na paneli úloh usporiadané tlačidlá.

Zobrazenie panela úloh na všetkých obrazovkách

 1. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia.
 2. V časti Viaceré obrazovky sa uistite, že je zapnutá možnosť Zobraziť panel úloh na všetkých obrazovkách.
Určenie, ako sa tlačidlá panela úloh majú zobrazovať na viacerých obrazovkách:

 1. Stlačte a podržte prázdnu oblasť na paneli úloh alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia.
 2. V časti Viaceré obrazovky vyberte jednu z možností v zozname Zobraziť tlačidlá panela úloh na: a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
   • Všetky panely úloh. Tlačidlá všetkých otvorených okien na paneli úloh sa zduplikujú na paneloch úloh na každej obrazovke.
   • Hlavný panel úloh a panel úloh pri otvorenom okne. Tlačidlo panela úloh sa zobrazí na hlavnom monitore a takisto na paneli úloh na obrazovke, kde je okno otvorené.
   • Panel úloh v mieste, kde je otvorené okno. Tlačidlo panela úloh sa zobrazí iba na obrazovke, kde je okno otvorené. Žiadne tlačidlo nie je zduplikované na iných paneloch úloh.


Vlastnosti

ID článku: 30056 – Posledná kontrola: 30. 9. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky