Dočasné internetové súbory zaberajú na disku viac miesta, ako je uvedené

P R I Z N A K Y

Môže sa vyskytnúť jeden alebo obidva z nasledujúcich príznakov:
 • Dočasné internetové súbory zaberajú na disku viac miesta, ako je uvedené v poli Veľkosť vyhradeného priestoru na disku (ak chcete nájsť pole Veľkosť vyhradeného priestoru na disku, kliknite v dialógovom okne Možnosti siete Internet na kartu Všeobecné a na tlačidlo Nastavenia).
 • Súbory prevzaté z webových lokalít môžu po kliknutí na tlačidlo Odstrániť súbory na karte Všeobecné v dialógovom okne Možnosti siete Internet a nasledovnom kliknutí na začiarkavacie políčko Odstrániť celý obsah v režime offline zostať v priečinku Dočasné internetové súbory (ale nebudú viditeľné v programe Windows Prieskumník).

  POZNÁMKA: Program Windows Prieskumník predvolene používa súbory Desktop.ini a Index.dat na zabezpečenie funkcionality rozšírenia prostredia dočasných internetových súborov. Súbor Index.dat je súbor indexu vyrovnávacej pamäte programu Internet Explorer. Ten podporuje mechanizmus vyrovnávacej pamäte prehľadávača, ktorý zrýchľuje prístup k často používaným webovým stránkam pri rôznych činnostiach prehľadávača v rovnakom používateľskom kontexte. Súbory „cookie“ sa zobrazujú aj pri zobrazení priečinka Dočasné internetové súbory v programe Windows Prieskumník. Tieto súbory sa však v skutočnosti predvolene nachádzajú v priečinku Súbory „cookie“. Ďalšie informácie o postupe odstránenia súborov „cookie“ sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  278835 Odstránenie súborov „cookie“

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť z nasledovných dôvodov:

Obsah webovej stránky je prevzatý len čiastočne (keď napríklad počas otvárania stránky kliknete na tlačidlo Zastaviť, alebo keď prejdete na inú stránku ešte pred úplným prevzatím stránky). Keď preberáte prenos prúdu údajov videa s ovládacím prvkom AxisCamControl ActiveX (distribuované spoločnosťou Axis Communications), ktorý sa používa na prenos prúdu údajov živého vysielania videa z kamery. Niektoré súbory v priečinku Dočasné internetové súbory sú skryté, používané inými procesmi, alebo inak chránené.

R I EŠ E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, premiestnite priečinok Dočasné internetové súbory na iné miesto, odstráňte starý priečinok a potom môžete priečinok Dočasné internetové súbory presunúť do pôvodného umiestnenia. Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.

Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje tiež v ostatných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém vyriešiť sami, postupujte nasledovne:
 1. V okne Počítač alebo Windows Prieskumník vytvorte nový priečinok.
 2. V programe Internet Explorer kliknete na položku Možnosti siete Internet v ponuke Nástroje.
 3. Na karte Všeobecné v časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 4. V dialógovom okne Nastavenie v priečinku Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Premiestniť priečinok.
 5. Kliknite na priečinok vytvorený v kroku 1 a potom na tlačidlo OK.
 6. Ak sa zobrazí výzva na odhlásenie, kliknite na tlačidlo Áno a potom sa znovu prihláste do systému Windows. Ak sa výzva na odhlásenie nezobrazí, kliknutím na tlačidlo OK zatvorte všetky dialógové okná..
 7. V okne Počítač alebo v okne Windows Prieskumník odstráňte starý priečinok Dočasné internetové súbory a potom vytvorte nový priečinok v tom istom umiestnení s rovnakým názvom.
 8. Opakujte kroky 2 až 6, v kroku 5 však kliknutím vyberte nový priečinok, ktorý ste vytvorili v kroku 7.
POZNÁMKA: Tento postup musíte zopakovať pri prihlasovaní každého používateľa počítača.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených na začiatku tohto článku.

Vlastnosti

ID článku: 301057 – Posledná kontrola: 28. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky