Rozdiely medzi rýchlym a normálnym formátovaním počas „čistej“ inštalácie systému Windows XP

S U H R N

Počas „čistej“ inštalácie systému Microsoft Windows XP sa zobrazí výzva na výber z nasledujúcich možností formátovania:
  • Naformátovať oblasť systémom súborov NTFS (Rýchlo)
  • Naformátovať oblasť systémom súborov FAT (Rýchlo)
  • Naformátovať oblasť systémom súborov NTFS
  • Naformátovať oblasť systémom súborov FAT
  • Zachovať aktuálny systém súborov (bez zmien)
V tomto článku sú opísané rozdiely medzi rýchlym a normálnym formátovaním.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak vyberiete spustenie normálneho formátovania na zväzku, súbory sa odstránia z formátovaného zväzku a na pevnom disku sa vykoná zisťovanie chybných sektorov. Zisťovanie chybných sektorov zaberá väčšinu času, ktorý trvá operácia formátovania zväzku.

Ak vyberiete možnosť rýchleho formátovania, formátovaním sa odstránia súbory z oddielu, ale nevykoná sa zisťovanie chybných sektorov na disku. Túto možnosť použite len v prípade, ak bol pevný disk už sformátovaný a s istotou viete, že nie je poškodený.

Ak inštalujete systém Windows XP na oddiel, ktorý bol formátovaný použitím možnosti rýchleho formátovania, kontrolu disku môžete tiež vykonať pomocou príkazu chkdsk /r po dokončení inštalácie systému Windows XP.
Vlastnosti

ID článku: 302686 – Posledná kontrola: 27. 11. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky