Riešenie problémov nástroja Obnovovanie systému v systéme Windows XP

ÚVOD

Tento článok popisuje, ako riešiť základné problémy, ktoré sa v nástroji Obnovovanie systému v systéme Microsoft Windows XP vyskytujú.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Pri riešení problémov nástroja Obnovovanie systému použite niektorý z nasledovných postupov:
 • Keď sa zobrazí chybové hlásenie súvisiace s nástrojom Obnovovanie systému, vždy si najprv chybové hlásenie zaznamenajte a potom postupujte podľa pokynov, ktoré chybové hlásenie obsahuje. Väčšina problémov s nástrojom Obnovovanie systému spôsobí zobrazenie chybového hlásenia, ktoré obsahuje popis problému a návrhy na jeho riešenie.
 • Uistite sa, že na všetkých jednotkách pevných diskov, kde je Obnovovanie systému zapnuté, máte dostatok miesta.
 • Skontrolujte, či je služba Obnovovanie systému spustená. Použite jednu z nasledovných metód:
  • Pozrite sa do ovládacieho panela. Postupujte nasledovne:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť a do poľa Otvoriť zadajte príkaz compmgmt.msc.
   2. Rozbaľte položku Služby a kliknite na položku Služby obnovovania systému.
  • Otvorte okno príkazového riadka. Postupujte nasledovne:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť a zadajte príkaz CDM.
   2. Stlačte kláves ENTER a do príkazového riadka zadajte príkaz Net Start, ktorým spustíte službu Obnovovanie systému.
 • Uistite sa, že služba Obnovovanie systému je zapnutá na jednotkách, na ktorých ju chcete mať spustenú.
 • Skúste spustiť službu Obnovovanie systému v núdzovom režime.
 • Ak máte podozrenie, že nemáte dostatok bodov obnovenia, skontrolujte, či má ukladací priestor údajov správnu veľkosť.
 • Pozrite si denníky udalostí a preskúmajte chyby služby Obnovovanie systému. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Výkon a údržba.
  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje na správu, na položku Správa počítača, dva krát kliknite na položku Zobrazovač udalostí a potom na položku Systém.
  3. Kliknite na kartu Zdroj, zoraďte položky podľa mena a pozrite sa na položky "sr" alebo "srservice". Dva krát kliknite na každú z týchto služieb a prezrite si popis udalostí všetkých označení príčiny problému.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
287505 Ako nástroj Obnovovanie systému používa písmená jednotiek (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
283073 SK0457:Ako vypnút konfiguráciu služby Obnovenie systému cez používatelské rozhranie v systéme Microsoft Windows XP
295050 Informácie o nástroji Obnovovanie systému a obnove hesla (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
283252 Používateľ, ktorý nemá práva správcu, nedokáže spustiť nástroj Obnovovanie systému (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322246 Nedokážete vytvoriť bod obnovenia s nainštalovaným ovládačom HighPoint (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
299904 Nástroj Obnovovanie systému môže byť na systémovej jednotke odstavený, aj keď je k dispozícii dostatok miesta na pevnom disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
300044 Spôsob riadenia použitia miesta na pevnom disku nástrojom Obnovovanie systému (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
301224 "Body obnovenia" nástroja Obnovovanie systému chýbajú alebo boli odstránené (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
304449 Spustenie nástroja Obnovovanie systému z príkazového riadka v operačnom systéme Windows XP
313853 Nástroj Obnovovanie systému zobrazuje v systéme Windows XP prázdny kalendár (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 302796 – Posledná kontrola: 11. 10. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky