POSTUP: Inštalácia nástroja Zálohovanie z disku CD v systéme Windows XP Home Edition

S U H R N

Nástroj Zálohovanie nie je súčasťou predvolenej inštalácie systému Windows XP Home Edition. V systéme Windows XP Home Edition sa ikona Zálohovanie nenachádza v ponuke Štart, ani položka Zálohovanie nie je uvedená v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov.

Tento článok popisuje spôsob inštalácie nástroja Zálohovanie, ktorý sa nachádza v priečinku Valueadd na disku CD-ROM. Ak chcete nástroj Zálohovanie používať, musíte ho nainštalovať manuálne.

Poznámka: Funkcia Automatické obnovenie systému nie je podporovanou funkciou systému Windows XP Home Edition s nástrojom Zálohovanie, ale nástroj Zálohovanie sa nachádza na disku CD-ROM a pomáha pri zálohovaní dôležitých systémových údajov. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovne číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

302700 Pri pokuse o použitie Sprievodcu automatickým obnovením systému sa zobrazuje chybové hlásenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Manuálna inštalácia nástroja Zálohovanie

Manuálna inštalácia nástroja Zálohovanie:

  1. Dvakrát kliknite na súbor Ntbackup.msi na nasledovnom mieste disku CD-ROM systému Windows XP Home Edition, čím spustíte sprievodcu inštaláciou nástroja Zálohovanie:
    jednotka disku CD-ROM :\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP
  2. Keď sa sprievodca ukončí, kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Vlastnosti

ID článku: 302894 – Posledná kontrola: 11. 10. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky