Hra zlyháva alebo sa neočakávane ukončí

Príznaky problému

Pri spustení alebo hraní ľubovoľnej z hier uvedených v časti „Vzťahuje sa na“ sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov:
 • Hra zlyhá (prestane reagovať).
 • Hra sa neočakávane ukončí.
 • Počítač sa neočakávane reštartuje.
 • Okno hry sa minimalizuje na panel úloh a nemožno ho obnoviť.
Okrem toho sa môže po zobrazení dialógového okna Zhromažďovanie údajov o výnimkách zobraziť aj nasledujúce chybové hlásenie:
Vyskytol sa problém s hrou <Názov hry>, a preto je nutné ju ukončiť.
Chybové hlásenie zobrazí výzvu na odoslanie podrobností správy o chybe do spoločnosti Microsoft.
Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené.

Postup 1: Vyhľadanie najnovšej aktualizácie hry

Prevezmite najnovšie aktualizácie hry z príslušnej webovej lokality:

Postup 2: Reštartovanie počítača pomocou procesu čistého spustenia

Pri spustení systému Microsoft Windows sa zvyčajne automaticky spustí niekoľko programov, ktoré potom bežia na pozadí a môžu ovplyvňovať hru. Tieto programy môžu zahŕňať antivírusové programy a programy systémových nástrojov. Vykonanie procesu čistého spustenia zabráni automatickému spusteniu takýchto programov.

Ak chcete reštartovať počítač pomocou procesu čistého spustenia, pozrite si nasledujúci článok publikovaný v databáze Microsoft Knowledge Base:
Ďalšie informácie a pokyny pre iné operačné systémy získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

331796 Čisté spustenie počítača na zabránenie zasahovaniu programov spustených na pozadí do hry alebo aktuálneho programu

Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 3: Vytvorenie nového používateľského konta

V závislosti od vašej verzie systému Windows postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Windows 7 alebo Windows Vista

Krok 1: Otvorenie používateľských kont
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec Control nusrmgr.cpl a stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite na položku Používateľské kontá.

  Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
Krok 2: Pridanie nového používateľa
 1. Na karte Používatelia kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. Zadajte názov používateľského konta, celé meno a popis konta.
 3. Ak je počítač nastavený ako súčasť siete typu klient/server, zadajte názov domény a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak je počítač nastavený ako samostatný počítač bez siete alebo v sieti typu peer-to-peer, nie je potrebné zadávať názov domény.
 4. Zadajte používateľské heslo a potom ho zadajte znova, aby ste ho potvrdili.

  Dôležité upozornenie: V heslách sa rozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad heslá „MojeHeslo“ a „mojeheslo“ sa považujú za rozdielne heslá.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte úroveň prístupu používateľského konta a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka: Na spustenie niektorých hier je potrebné používateľské konto s prístupom na úrovni správcu.

Windows XP Home Edition

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Používateľské kontá.
 2. V zozname Vyberte úlohu kliknite na položku Vytvoriť nové konto.
 3. Napíšte názov, ktorý chcete použiť pre konto, a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na požadovaný typ konta a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť konto.

  Poznámka: Na spustenie niektorých hier je potrebné používateľské konto, ktoré používa typ konta správcu.

Windows XP Professional Edition

Krok 1: Otvorenie používateľských kont

Ak chcete otvoriť položku Používateľské kontá, kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec Control nusrmgr.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.

Krok 2: Pridanie nového používateľa
 1. Na karte Používatelia kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. Zadajte názov používateľského konta, celé meno a popis konta.
 3. Ak je počítač nastavený ako súčasť siete typu klient/server, zadajte názov domény a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak je počítač nastavený ako samostatný počítač bez siete alebo v sieti typu peer-to-peer, nie je potrebné zadávať názov domény.
 4. Zadajte používateľské heslo a potom ho zadajte znova, aby ste ho potvrdili.

  Dôležité upozornenie: V heslách sa rozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad heslá „MojeHeslo“ a „mojeheslo“ sa považujú za rozdielne heslá.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte úroveň prístupu používateľského konta a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka: Na spustenie niektorých hier je potrebné používateľské konto s prístupom na úrovni správcu.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Ďalšie informácie

Ak sa problém vyriešil vytvorením nového používateľského konta, odhláste sa z nového používateľského konta, prihláste do zvyčajne používaného používateľského konta a skontrolujte, či sa problém v danom konte zopakuje. Ak sa problém v zvyčajne používanom konte stále vyskytuje, môže byť potrebné obnoviť predvolené nastavenie zabezpečenia v danom konte pomocou tlačidla Fix It v nasledujúcom článku. Potom skontrolujte, či sa problém vyriešil. V opačnom prípade je potrebné presunúť údaje z problémového konta do používateľského konta, ktoré ste práve vytvorili, aby ste k nim mali prístup pri používaní nového používateľského konta.
313222 Ako obnovím predvolené nastavenie zabezpečenia? (Tento obsah môže byť v angličtine)

Ďalšie informácie o tom, ako skopírovať údaje do nového používateľského profilu pri používaní systému Windows XP, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

811151 Ako skopírovať údaje z poškodeného používateľského profilu do nového profilu v systéme Windows XP


Ďalšie informácie o tom, ako skopírovať údaje do nového používateľského profilu pri používaní systému Windows Vista, získate po kliknutí na nasledujúci názov témy publikovanej na lokalite Pomocník a postupy pre systém Windows:Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 4: Zmena nastavenia kompatibility

Poznámka: Tento postup nemusí fungovať v novších hrách, ktoré vyžadujú rozšírené funkcie.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hry a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Kompatibilita.
 3. Začiarknite políčko Spúšťať tento program v režime kompatibility pre a zo zoznamu potom vyberte možnosť Windows 98/Windows Me.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 5: Aktualizácia ovládača videa

Informácie o možnostiach získania a inštalácie najnovšej verzie ovládača videa grafickej karty vám poskytne výrobca grafickej karty. Na webovej lokalite Microsoft Windows Update môžete zobraziť dostupnosť použiteľných aktualizácií ovládačov: Kliknutím na tlačidlo Prehrať spustíte vysielanú multimediálnu ukážku.

Informácie o výrobcoch hardvéru získate na nasledujúcej webovej lokalite: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Ak chcete zistiť názov a výrobcu grafickej karty, v závislosti od používanej verzie systému Windows postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Windows 7 alebo Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec dxdiag a stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite na kartu Obrazovka.
 3. V časti Zariadenie vyhľadajte položky Názov a Výrobca.
 4. Kliknite na tlačidlo Skončiť.

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz dxdiag a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Obrazovka.
 3. V časti Zariadenie vyhľadajte položky Názov a Výrobca.
 4. Kliknite na tlačidlo Skončiť.
Kliknutím na tlačidlo Prehrať spustíte vysielanú multimediálnu ukážku.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 6: Dočasné vypnutie zvukovej karty v systéme Windows

Ak chcete dočasne vypnúť zvukovú kartu, postupujte podľa krokov určených pre vašu verziu systému Windows.

Windows 7 alebo Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec device manager a stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládač, ktorý chcete vypnúť.
 3. Kliknite na tlačidlo Vypnúť a potom na tlačidlo Áno.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Reštartujte systém Windows a potom vyskúšajte hru.

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec system.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Hardvér a potom kliknite na tlačidlo Správca zariadení.
 3. Dvakrát kliknite na položku Ovládacie prvky zvuku, videa a hier.
 4. Dvakrát kliknite na zvukovú kartu.
 5. V časti Využitie zariadenia kliknite na položku Nepoužívať toto zariadenie (zakázať).
 6. Reštartujte systém Windows a potom vyskúšajte hru.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 7: Zníženie úrovne urýchľovania zvuku

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz dxdiag a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Na karte Zvuk v časti Súčasti DirectX zmeňte položku Úroveň hardvérového urýchlenia zvuku na možnosť Základné urýchlenie.
 3. Kliknite na tlačidlo Skončiť.
Kliknutím na tlačidlo Prehrať spustíte vysielanú multimediálnu ukážku.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 8: Prevzatie a inštalácia najnovšej verzie súčasti DirectX

 1. Najnovšiu verziu súčasti DirectX možno prevziať na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 2. Kliknite na položku Download the latest DirectX (Prevziať najnovšiu verziu súčasti DirectX).
 3. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať) a potom na tlačidlo Download (Prevziať).
 4. Podľa zobrazených pokynov nainštalujte najnovšiu verziu súčasti DirectX.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 9: Aktualizácia ovládača zvuku

Informácie o možnostiach získania a inštalácie najnovšej verzie ovládača zvuku zvukovej karty vám poskytne výrobca zvukovej karty alebo môžete príslušné ovládače vyhľadať na lokalite Windows Update. (Kontaktné informácie nájdete v postupe 5.)

Ak chcete zistiť názov a výrobcu zvukovej karty, v závislosti od používanej verzie systému Windows postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Windows 7 alebo Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec dxdiag a stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite na kartu Zvuk.
 3. V časti Zariadenie vyhľadajte položku Názov. V časti Ovládače vyhľadajte položku Poskytovateľ.
 4. Kliknite na tlačidlo Skončiť.

Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz dxdiag a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Zvuk.
 3. V časti Zariadenie vyhľadajte položku Názov. V časti Ovládač vyhľadajte položku Poskytovateľ.
 4. Kliknite na tlačidlo Skončiť.
Kliknutím na tlačidlo Prehrať spustíte vysielanú multimediálnu ukážku.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 10: Odstránenie a následné preinštalovanie hry

Krok 1: Vykonanie čistého spustenia systému Windows

Ak chcete vykonať čisté spustenie systému Windows, postupujte podľa pokynov uvedených v postupe 2. Pokračujte krokom 2.

Krok 2: Odstránenie a následné preinštalovanie hry

Ak chcete odstrániť a potom preinštalovať hru, postupujte podľa krokov určených pre vašu verziu systému Windows.

Windows 7 alebo Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec programy a súčasti a stlačte kláves ENTER.
 2. V zozname nainštalovaných programov kliknite na hru spoločnosti Microsoft, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
 3. Podľa pokynov dokončite proces odstránenia.
 4. Vložte disk CD s hrou do jednotky CD alebo DVD.
 5. Podľa pokynov dokončite proces inštalácie.
Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, použite nasledujúci postup:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , do poľa Vyhľadať zadajte reťazec jednotka:\setup.exe a stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: V tomto príklade je jednotka písmeno jednotky CD alebo DVD.
 2. Proces inštalácie dokončite podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
 3. V zozname nainštalovaných programov dvakrát kliknite na hru spoločnosti Microsoft, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať alebo na tlačidlo Zmeniť alebo odstrániť.
 4. Podľa pokynov dokončite proces odstránenia.
 5. Vložte disk CD s hrou do jednotky CD alebo DVD.
 6. Podľa pokynov dokončite proces inštalácie.
Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, použite nasledujúci postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec jednotka:\setup.exe a potom kliknite na tlačidlo OK.

  V tomto príklade je jednotka písmeno jednotky CD alebo DVD.
 2. Podľa pokynov dokončite proces inštalácie.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 11: Vyhľadanie hry v Centre riešení

V Centre riešení Games for Windows nájdete riešenia najčastejších problémov. Tieto riešenia vám umožňujú vykonávať nasledujúce činnosti:
 • Vyhľadať najčastejšie problémy s produktmi, chybové hlásenia a tipy na riešenie problémov.
 • Získať pomoc k produktu v rámci diskusnej skupiny alebo od pracovníka oddelenia technickej podpory.
 • Vyhľadať kontaktné informácie technickej podpory produktov, ako sú napríklad telefónne čísla a e-mailové adresy.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 12 – iba systém Windows XP: Úprava hardvérového urýchľovania grafiky

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec desk.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Na karte Nastavenie kliknite na položku Rozšírené.
 3. Kliknite na kartu Riešenie problémov.
 4. Posúvač Hardvérové urýchlenie posuňte o dve odrážky naľavo od položky Úplné k nastaveniu Vypnúť urýchlenia všetkých kurzorov a grafiky.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.
 6. Vyskúšajte hru.

Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 13: Vyhľadanie vírusov v počítači

Ak je počítač infikovaný vírusom, hra sa môže pri spustení alebo počas hrania ukončiť, vygenerovať chybu alebo prestať reagovať.

Dôležité upozornenie: Ak ste máte nainštalovaný antivírusový program, pred vyhľadaním vírusov v počítači daný program aktualizujte nainštalovaním najnovších súborov na rozpoznávanie vírusov. Väčšina spoločností, ktoré vytvárajú antivírusové programy, vydáva nový súbor na rozpoznávanie vírusov každý mesiac. Keď si zaobstaráte najnovšie súbory na rozpoznávanie vírusov, skontrolujte počítač. Informácie o zaobstaraní antivírusových súborov na rozpoznávanie vírusov vám poskytne výrobca antivírusového softvéru.

Ak nemáte nainštalovaný antivírusový softvér a chcete zobraziť zoznam dodávateľov antivírusového softvéru, kliknite na nasledujúce číslo článku, čím zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
49500 Zoznam dodávateľov antivírusového softvéru

Ak ste počítač vyčistili od vírusov, odstráňte a potom znova nainštalujte hru podľa pokynov v postupe 10.

Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 14: Odstránenie spyware a ďalšieho nežiaduceho softvéru

Podrobnejšie informácie o príznakoch spyware a ďalšieho nežiaduceho softvéru, o spôsoboch odstraňovania spyware a o spôsoboch ochrany počítača získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ak chcete spustiť kontrolu nežiaduceho softvéru v systéme Windows 7 alebo Windows Vista, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom na položku Všetky programy.
 2. Kliknite na položku Windows Defender.
 3. Kliknite na šípku vedľa položky Kontrola a potom kliknite na možnosť Úplná kontrola.
Ak ste počítač vyčistili od nežiaduceho softvéru, odstráňte a potom znova nainštalujte hru podľa pokynov v postupe 10.

Ďalšie kroky

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, na vyhľadanie iných riešení môžete použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Na tejto webovej lokalite sú k dispozícii nasledujúce služby:
Vlastnosti

ID článku: 303032 – Posledná kontrola: 27. 6. 2013 – Revízia: 1

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Halo 2 for Windows Vista, Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion, Microsoft Age of Empires II Gold Edition, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege II, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight, Microsoft Freelancer, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft Impossible Creatures, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft RalliSport Challenge PC, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Train Simulator, Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft Fable III for PC

Pripomienky