Chybové hlásenie: Nemôžete sa prihlásiť z dôvodu obmedzenia konta.

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows XP pomocou nástroja Vzdialená pracovná plocha sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Nemôžete sa prihlásiť z dôvodu obmedzenia konta.

P R I C I N A

Popísané správanie sa môže vyskytnúť v prípade, ak konto použité na pripojenie nemá zadefinované heslo (heslo má hodnotu Null). Pomocou konta, ktoré obsahuje prázdnu hodnotu hesla, nemôžete vytvoriť pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.

R I E S E N I E

Ak sa chcete vyhnúť tomuto správaniu a vytvoriť pripojenia vzdialenej pracovnej plochy, prihláste sa na konzolu počítača a nastavte heslo pre požadované používateľské konto, aby viac neobsahovalo prázdnu hodnotu.

S T A V

Toto správanie je predvolené.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Obmedzenia pre prázdne heslo môžete vypnúť prostredníctvom politiky. Ak chcete nájsť a zmeniť nastavenie tejto politiky, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Spustiť, zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK. Spustí sa Editor politiky skupiny.
  2. Otvorte položku Konfigurácia počítača\Nastavenie systému Windows\Nastavenie zabezpečenia\Lokálne politiky\Možnosti zabezpečenia\Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only.
  3. Kliknite dvakrát na položku Limit local account use of blank passwords to consol logon only.
  4. Vyberte možnosť Zakázané a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Ukončite Editor politiky skupiny.
POZNÁMKA: V predvolenom nastavení je táto politika zapnutá (vybratá je možnosť Povolené).

Ďalšie informácie o konfigurovaní používateľských kont v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

279783 Vytvorenie a konfigurovanie používateľských kont v systéme Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 303846 – Posledná kontrola: 30. 1. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky