Podpora 48-bitového adresovania LBA pre diskové jednotky ATAPI v systéme Windows 2000

P R I Z N A K Y

Aktualizácia Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) a staršie verzie systému Windows 2000 nepodporujú 48-bitové adresovanie LBA (Logical Block Addressing) ako je definované v špecifikácii ATA/ATAPI 6.0.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém vyriešiť, získajte najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre systém Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
260910 Získanie najnovšej aktualizácie Windows 2000 Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Anglická verzia tejto opravy by mala mať nasledujúce alebo novšie atribúty súboru:


Dátum Čas Verzia Veľkosť Názov súboru
--------------------------------------------------------
19.10.2001 13:42 5.0.2195.4529 86 768 Atapi.sys
19.04.2002 17:43 214 938 Update.inf

Pre správne fungovanie podpory 48-bitového adresovania LBA ATAPI sú nevyhnutné nasledujúce podmienky:

 • počítač s nainštalovaným systémom BIOS ( Basic Input/Output System) kompatibilným so 48-bitovým adresovaním LBA,
 • počítač s pevným diskom, ktorý má kapacitu väčšiu ako 137 gigabajtov (GB).
 • Podporu musíte zapnúť v databáze Registry systému Windows pridaním alebo zmenou hodnoty EnableBigLba na hodnotu 1 v tomto podkľúči:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Ak chcete zapnúť v databáze Registry podporu 48-bitového adresovania LBA pre veľké disky:

 1. Spustite Editor databázy Registry (Regedt32.exe).
 2. Vyhľadajte a kliknite na nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. V ponuke Edit kliknite na položku Add Value a pridajte do databázy Registry nasledujúcu hodnotu:
  Názov hodnoty: EnableBigLba
  Typ údajov: REG_DWORD
  Údaj hodnoty: 0x1
 4. Zatvorte Editor databázy Registry.
POZNÁMKA: Ak zapnete podporu 48-bitového adresovania LBA ATAPI úpravou predchádzajúceho kľúča databázy Registry, ale systém nespĺňa minimálne požiadavky, môže sa vyskytnúť nasledujúce správanie systému:

 • V operačných systémoch, ktoré nemajú predvolene zapnutú podporu 48-bitového adresovania LBA (ako sú Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) alebo Windows 2000) a ktoré sú nainštalované v oblasti presahujúcej hranicu 28-bitového adresovania LBA (137 GB), dôjde k poškodeniu alebo strate údajov.
 • Inštalácia operačných systémov, ktoré nemajú predvolené zapnutú podporu 48-bitového adresovania LBA (ako sú Windows 98, Windows Me alebo Windows 2000) v oblasti, ktorá presahuje hranicu 28-bitového adresovania LBA (137 GB), je neúspešná a zostane po nej dočasný inštalačný priečinok.
 • Ak pred inštaláciou aktualizácie Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) nainštalujete rýchle opravy, ktoré zapnú 48-bitové adresovanie LBA, príslušný kľúč databázy Registry sa vytvorí automaticky počas inštalácie aktualizácie SP3, čím sa ochráni integrita údajov na pevnom disku.
 • Po zapnutí 48-bitového adresovania LBA pridaním správneho kľúča databázy Registry sa môže vyskytnúť poškodenie údajov, ak odstránite kľúč databázy Registry alebo ak odstránite (odinštalujete) aktualizáciu SP3 pre systém Windows 2000.
 • Ak nainštalujete kópiu systému Windows 2000, ktorá obsahuje aktualizáciu SP3 (integrovaná aktualizácia SP3) na veľký pevný disk, ktorý už bol preformátovaný pomocou operačného systému s podporou 48-bitového adresovania LBA, podsystém ATAPI môže počas časti inštalácie prebiehajúcej v textovom režime ohlásiť miesto na pevnom disku väčšie než to, ktoré je adresovateľné bez podpory 48-bitového adresovania LBA (väčšie než približne 137 GB). V tomto prípade už boli informácie o oblasti pevného disku vytvorené. Ak chcete opraviť nesprávne informácie o disku, odstráňte oblasť pomocou nástroja na vytváranie oblastí na disku alebo odstránením a opätovným vytvorením oblasti počas časti inštalácie prebiehajúcej v textovom režime. Po vytvorení novej oblasti ukončite inštalačný program stlačením klávesu F3 a reštartujte proces inštalácie systému Windows. Podsystém ATAPI teraz správne zobrazí približne 137 GB miesta na pevnom disku.
 • Vypne sa hodnota EnableBigLba v databáze Registry.

  Ak máte systém BIOS kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA, ktorý podporuje pevný disk s kapacitou väčšou ako 137 GB, bude adresovateľných len prvých 137 GB pevného disku. Zvyšok pevného disku sa nepoužíva.
 • Keď je hodnota databázy Registry EnableBigLba zapnutá, ale systém BIOS nie je kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA, operačný systém sa musí nainštalovať do prvej oblasti, ktorá je menšia alebo rovná 137 GB.

  Ak zapnete podporu ATAPI pre 48-bitové adresovanie LBA úpravou nastavenia v databáze Registry, avšak k dispozícii nie je systém BIOS s podporou pre 48-bitové adresovanie LBA ani pevný disk s kapacitou väčšou ako 137 GB, bude pevný disk aj naďalej fungovať ako štandardný pevný disk s adresovateľným limitom 137 GB.
 • Ak je hodnota databázy Registry EnableBigLba zapnutá v počítači bez systému BIOS, ktorý je kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA a má pevný disk s kapacitou viac ako 137 GB, operačný systém musí byť nainštalovaný v prvej oblasti, ktorá je menšia alebo rovná 137 GB a zvyšok pevného disku bude rozdelený na jednu alebo viacej zostávajúcich oblastí.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených na začiatku tohto článku. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v aktualizácii Microsoft Windows 2000 Service Pack 3.Dôležité Hoci je podpora pre 48-bitové adresovanie LBA súčasťou aktualizácie Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) a novších verzií, je stále potrebné pozmeniť Registry spôsobom popísaným v časti Riešenie v tomto článku.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o získaní rýchlych opráv pre server Windows 2000 Datacenter Server nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

265173 Program Datacenter a produkt Windows 2000 Datacenter Server (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o inštalácii viacerých rýchlych opráv s jediným reštartovaním počítača nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
296861 Inštalácia viacerých aktualizácií alebo rýchlych opráv systému Windows s jediným reštartovaním počítača (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o súčasnej inštalácii systému Windows 2000 a rýchlych opráv systému Windows 2000 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

249149 Inštalácia systému Microsoft Windows 2000 a rýchlych opráv systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 305098 – Posledná kontrola: 13. 9. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky