Vytvorenie a použitie diskety na vytvorenie nového hesla pre počítač so systémom Windows XP, ktorý nie je členom domény

S U H R N

V tomto článku sa opisuje vytvorenie a používanie diskety na vytvorenie nového hesla pre počítač, ktorý nie je členom domény, v systéme Windows XP. Ak sa vyskytnú problémy, kroky na ich odstránenie nájdete na konci tohto článku.

ÚVOD

V tomto článku sa opisuje vytvorenie a používanie diskety na vytvorenie nového hesla pre počítač, ktorý je členom pracovnej skupiny, alebo ktorý nie je pripojený do počítačovej siete. Disketu na vytvorenie nového hesla možno použiť na získanie prístupu do počítača so systémom Windows XP, ak ste zabudli prístupové heslo.

Ďalšie informácie o vytvorení diskety na vytvorenie nového hesla pre počítač, ktorý je členom domény, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
306214 Ako vytvoriť disketu na vytvorenie nového hesla na počítači, ktorý je v doméne

Vytvorenie diskety na vytvorenie nového hesla

Ak chcete vytvoriť disketu na vytvorenie nového hesla pre lokálne používateľské konto, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Požiadavky

Na vykonanie nasledujúcich postupov potrebujete jednu prázdnu, sformátovanú disketu.

Použitie konta správcu počítača

Ak ste sa prihlásili do počítača použitím konta správcu, vytvorte disketu na vytvorenie nového hesla nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. V ovládacom paneli kliknite dvakrát na položku Používateľské kontá.
 3. Na table Používateľské kontá kliknite na konto, s ktorým chcete pracovať.
 4. V časti Súvisiace úlohy kliknite na položku Zabrániť zabudnutiu hesla. Keď sa spustí Sprievodca pri zabudnutí hesla kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Vložte prázdnu, sformátovanú disketu do jednotky A a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Do poľa Aktuálne heslo používateľského konta zadajte heslo pre používateľské konto, ktoré ste vybrali v kroku 3, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka. Ak sa pre dané používateľské konto nepoužíva heslo, nič do poľa Aktuálne heslo používateľského konta nezadávajte.

  Sprievodca pri zabudnutí hesla vytvorí disketu.
 7. Keď indikátor priebehu dosiahne 100 %, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.
 8. Disketu na vytvorenie nového hesla vyberte a označte. Uložte ju na bezpečnom mieste.

Použitie konta s obmedzenými povoleniami

Ak ste sa prihlásili do počítača použitím konta s obmedzenými povoleniami, vytvorte disketu na vytvorenie nového hesla nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. V časti Vyberte kategóriu kliknite na položku Používateľské kontá.
 3. V časti Súvisiace úlohy kliknite na položku Zabrániť zabudnutiu hesla. Spustí sa Sprievodca pri zabudnutí hesla.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Vložte prázdnu, sformátovanú disketu do jednotky A a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Do poľa Aktuálne heslo používateľského konta zadajte vaše heslo a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka. Ak sa pre dané používateľské konto nepoužíva heslo, nič do poľa Aktuálne heslo používateľského konta nezadávajte.

  Sprievodca pri zabudnutí hesla vytvorí disketu.
 7. Keď indikátor priebehu dosiahne 100 %, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.
 8. Disketu na vytvorenie nového hesla vyberte a označte. Uložte ju na bezpečnom mieste.

Postup pri prihlásení do počítača pomocou diskety na vytvorenie nového hesla

Ak ste zabudli heslo, môžete sa do počítača prihlásiť použitím nového hesla, ktoré vytvoríte pomocou Sprievodcu vytvorením nového hesla a a diskety na vytvorenie nového hesla. Postupujte nasledovne:
 1. Na prihlasovacej obrazovke systému Windows XP kliknite na meno používateľa, ktoré chcete použiť. Zobrazí sa pole Zadajte heslo. Stlačte kláves ENTER alebo kliknite na tlačidlo so šípkou doprava. Zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
  Zabudli ste heslo?
  Môžete kliknúť na tlačidlo ? a zobraziť pomôcku pre heslo.
  Alebo môžete použiť disketu na vytvorenie nového hesla.

  Znova zopakujte zadanie hesla.
  Skontrolujte, či správne používate malé a veľké písmená.
 2. Kliknite na položku Použiť vlastnú disketu na vytvorenie nového hesla. Spustí sa Sprievodca vytvorením nového hesla. Sprievodca vytvorením nového hesla slúži na vytvorenie nového hesla pre používateľské konto.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vložte disketu na vytvorenie nového hesla do jednotky A a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Zadajte nové heslo do poľa Zadajte nové heslo.
 6. To isté heslo zadajte do poľa Zadajte heslo znovu na potvrdenie.
 7. Do poľa Zadajte pomôcku pre heslo zadajte pomôcku pre heslo, ktorá vám ho pripomenie, ak by ste nové heslo zabudli.

  Poznámka. Túto pomôcku si môže zobraziť každý používateľ, ktorý sa prihlási do počítača použitím vášho používateľského konta.
 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť. Sprievodca vytvorením nového hesla sa ukončí a zobrazí sa prihlasovacia obrazovka systému Windows XP.

  Poznámka. Disketa na vytvorenie nového hesla sa automaticky aktualizuje informáciou o novom hesle. Preto nie je nutné vytvárať novú disketu na vytvorenie nového hesla.
 9. Zadajte nové heslo do poľa Zadajte vaše heslo a potom kliknite na tlačidlo so šípkou doprava, čím sa prihlásite do počítača.

Riešenie problémov

 • Disketu na vytvorenie nového hesla nie je možné použiť na vynulovanie hesla na inom počítači.

  Disketu na vytvorenie nového hesla, ktorú ste vytvorili, je možné použiť len na počítači, na ktorom bola vytvorená. Ak máte napríklad dva počítače so systémom Windows XP, na ktorých sa používa rovnaké meno používateľa a heslo, disketu na vytvorenie nového hesla, ktorú vytvoríte pre prvý počítač, nebude možné použiť na vynulovanie hesla na druhom počítači.
 • Disketa na vytvorenie nového hesla obsahuje citlivé informácie.

  Iný používateľ by mohol disketu na vytvorenie nového hesla použiť na získanie prístupu do počítača. Z tohto dôvodu odložte disketu na bezpečnom a chránenom mieste.
Vlastnosti

ID článku: 305478 – Posledná kontrola: 24. 4. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky