SK0405:Ako odstránit rozšírenie prehladávaca GoHip.com

Zastarané vyhlásenie týkajúce sa obsahu databázy KB

Tento článok sa týka produktov, ku ktorým už spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu. Preto sa tento článok ponúka tak, „ako je“, a už nebude aktualizovaný.

Niektoré produkty uvedené v tomto článku sú produkty iných spoločností, t. j. produkty dodávateľov nezávislých od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje na produkty iných spoločností žiadnu záruku týkajúcu sa ich výkonnosti alebo spoľahlivosti.

P R I Z N A K Y

Po spustení programu Microsoft Internet Explorer sa môžete stretnúť s týmito situáciami:

-program Internet Explorer používa program GoHip! ako predvolený vyhľadávací nástroj,

-program Internet Explorer používa webovú stránku GoHip.com ako domovskú stránku,

-môžu sa otvoriť ďalšie okná prehľadávača alebo okná s kontextovou ponukou.

P R I C I N A

Tento problém nastane, ak je na vašom počítači nainštalované rozšírenie prehľadávača GoHip!.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, odstráňte z vášho počítača rozšírenie prehľadávača GoHip!. Ak chcete odstrániť toto rozšírenie, prevezmite a spustite nástroj na odstránenie rozšírenia prehľadávača GoHip! dostupný na nasledujúcej webovej stránke GoHip.com:

http://www.gohip.com/remove_browser_enhancement.html.

Po odstránení rozšírenia prehľadávača GoHip! z disku vášho počítača môže program Internet Explorer naďalej používať webovú stránku GoHip! ako domovskú stránku. Pre zmenu domovskej stránky vykonajte kroky uvedené v tomto článku technickej databázy Microsoft Knowledge Base:

252464 How to Change Your Home Page in Internet Explorer.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Pre ďalšie informácie o rozšírení prehľadávača GoHip! navštívte nasledujúcu webovú stránku GoHip.com:
http://www.gohip.com/customer_service.html. Kontakt na inú spoločnosť uvedený v tomto článku slúži na pomoc pri hľadaní potrebných technických informácií. Táto kontaktná informácia sa môže zmeniť bez upozornenia. Spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť tejto kontaktnej informácie.


Vlastnosti

ID článku: 305660 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky