Vytvorenie možnosti spúšťania rôznych systémov v systéme Windows XP

S U H R N

V tomto článku sa opisuje postup pri nastavení spúšťania viacerých operačných systémov v systéme Windows XP. Použiť možno nasledujúce operačné systémy:

 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 a Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS alebo Microsoft Windows 3.x


V počítači môžete nainštalovať viac ako jeden operačný systém a pri každom spustení počítača si budete môcť vybrať, ktorý operačný systém chcete použiť. Takáto konfigurácia sa často nazýva dual-boot alebo konfigurácia s možnosťou spustenia rôznych systémov (definície neznámych výrazov nájdete v slovníku na konci tohto článku).

Diskové zväzky a formát disku

Pamätajte, že systém súborov EFS (Encrypting File System) nie je v systéme Windows XP Home Edition k dispozícii.

Preformátovanie a oprava pevného disku

Preformátovanie pevného disku a vytvorenie nových oblastí na pevnom disku môže byť nutné, ak:

 • Máte iba jeden zväzok.

  Každý operačný systém je nutné inštalovať na samostatný zväzok v počítači, aby si každá inštalácia mohla uložiť svoje súbory a informácie o konfigurácii.
 • Zavádzacia oblasť nie je formátovaná správnym systémom súborov:
  • Ak chcete vytvoriť konfiguráciu so spúšťaním viacerých systémov s použitím systému MS-DOS, Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me, systémovú oblasť musíte naformátovať ako FAT16 alebo FAT32, pretože operačný systém sa nedokáže spustiť, ak je systémová oblasť naformátovaná ako NTFS.
  • Ak chcete vytvoriť konfiguráciu so spúšťaním viacerých systémov s použitím systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me spolu so systémom Microsoft Windows XP, zavádzaciu oblasť musíte naformátovať ako FAT16, pretože systémy Windows 95, Windows 98 a Windows Me nepodporujú systém súborov NTFS.
  • Ak chcete nainštalovať systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me so systémom Windows NT 4.0, Windows 2000 alebo Windows XP, môžete zavádzaciu oblasť naformátovať ako FAT16, pretože systém Windows NT 4.0 nepodporuje systém súborov FAT32.
  • Ak chcete vytvoriť konfiguráciu so spúšťaním viacerých systémov s použitím systému Windows 98 alebo Windows Me so systémom Windows 2000 alebo Windows XP, môžete naformátovať zavádzaciu oblasť ako FAT32.

   Poznámka: Ak naformátujete zväzok so systémom Windows NT 4.0, Windows 2000 alebo Windows XP iným systémom súborov ako NTFS, nebudete môcť používať žiadne funkcie, ktoré sú špecifické pre systém NTFS. Patria medzi ne tiež funkcie systému Windows XP, ako sú zabezpečenie systému súborov, nastavenie EFS (Encrypting File System), diskové kvóty a vzdialený ukladací priestor. Tiež platí, že systémy Windows 95, Windows 98 a Windows Me nerozpoznajú oblasť NTFS a identifikujú ju ako neznámu. Preto, ak naformátujete oblasť so systémom Windows 98 alebo Windows Me ako FAT a oblasť so systémom Windows XP ako NTFS, všetky súbory uložené na oblasti NTFS nebudú dostupné ani viditeľné, ak sa k nim pokúsite získať prístup pri používaní systému Windows 98 alebo Windows Me.

Podporované systémy súborov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené systémy súborov, ktoré je možné používať s operačnými systémami spoločnosti Microsoft:


Operačný systém Podporované systémy súborov
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3.1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows Me FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Opatrenia

Pred vytvorením konfigurácie s možnosťou spustenia systému Windows XP a ďalšieho operačného systému si prečítajte nasledujúce opatrenia:

 • Pred pokusom o vytvorenie konfigurácie so spúšťaním viacerých systémov si nezabudnite zálohovať svoj aktuálny systém a všetky údajové súbory.
 • Každý operačný systém musí byť nainštalovaný na samostatnom zväzku. Spoločnosť Microsoft nepodporuje inštaláciu viacerých operačných systémov na rovnakom zväzku.
 • Ak máte v počítači iba jeden zväzok, musíte preformátovať pevný disk a vytvoriť na ňom oblasti, aby obsahoval viaceré zväzky, až potom je možné vytvoriť konfiguráciu so spúšťaním viacerých systémov. Ak nevykonáte tieto operácie s pevným diskom, budete inštalovať iba ďalšiu kópiu systému Windows XP.
 • Neinštalujte systém Windows XP na komprimovanú jednotku, ktoré nebola komprimovaná pomocou pomôcky na kompresiu NTFS.
 • Ak je počítač v zabezpečenej doméne Windows 2000 alebo Windows XP, musíte v každom operačnom systéme použiť iný názov počítača.
 • Inštalujte operačné systémy v nasledujúcom poradí:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Vytvorenie konfigurácie s možnosťou spustenia systému Windows XP a systému MS-DOS, Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me

Poznámka: V konfigurácii so spúšťaním viacerých systémov môžete nainštalovať iba jednu inštanciu systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me. V počítači nie je možné súčasne nakonfigurovať inštancie systémov Windows 95, Windows 98 a Windows Me, pretože každá z týchto platforiem používa rovnaké zavádzacie súbory. Môžete napríklad použiť systémy Windows 95, Windows 2000 so systémom Windows XP, ale nemôžete použiť systémy Windows 95, Windows 98 so systémom Windows XP.

Systém Windows XP musíte inštalovať až po inštalácii systému MS-DOS, Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me, aby ste predišli prepísaniu zavádzacieho sektora systému Windows XP a spúšťacích súborov systému Windows XP týmito operačnými systémami.


Vytvorenie konfigurácie s možnosťou spustenia systému Windows XP a systému MS-DOS, Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me:

 1. Uistite sa, že je pevný disk formátovaný správnym systémom súborov.
 2. Nainštalujte operačné systémy na samostatné zväzky v nasledujúcom poradí: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me a potom Windows XP.
 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete v konfigurácii s viacerými systémami používať systém MS-DOS, Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me spolu so systémom Windows XP, nainštalujte systém MS-DOS, Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me a potom nainštalujte systém Windows XP.
  • Ak chcete v konfigurácii s viacerými systémami používať systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me spolu so systémom Windows XP, mali by ste nainštalovať systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me a potom nainštalovať systém Windows XP.


  Každý operačný systém nainštalujte podľa štandardného postupu inštalácie.

Vytvorenie konfigurácie s možnosťou spustenia systému Windows NT 4.0 a systému Windows XP

Používanie konfigurácie s možnosťou spustenia systému Windows NT 4.0 a systému Windows XP sa ako dlhodobé riešenie neodporúča. Aktualizácia NTFS v balíku Service Pack 5 (SP5) pre systém Windows NT 4.0 sa poskytuje iba za účelom vyhodnotenia systému Windows XP a na vykonanie inovácie na tento systém.


Vytvorenie konfigurácie s možnosťou spustenia systému Windows NT 4.0 a systému Windows XP:

 1. Uistite sa, že je pevný disk formátovaný správnym systémom súborov.
 2. Nainštalujte systém Windows NT 4.0 a použite balík SP5, potom nainštalujte systém Windows XP na samostatný zväzok. Každý operačný systém nainštalujte podľa štandardného postupu inštalácie.
Poznámka: Ak plánujete ako operačné systémy inštalovať systém Windows NT 4.0 spolu so systémom Windows 2000 alebo Windows XP, musíte sa uistiť, že máte nainštalovaný balík SP5 pre systém Windows NT 4.0. Systém Windows XP automaticky inovuje všetky oblasti NTFS, ktoré nájde v systéme, na verziu NTFS používanú v systémoch Windows 2000 a Windows XP. Systém Windows NT 4.0 ale na čítanie a zapisovanie súborov na zväzku, ktorý je naformátovaný verziou systému súborov NTFS používanou v systémoch Windows 2000 a Windows XP, požaduje balík SP5.

Inštalácia programov vo viacerých operačných systémoch

Pri inštalácii programov vo viacerých operačných systémoch musíte s každým operačným systémom pracovať ako so samostatnou jednotkou. Všetky programy a ovládače, ktoré chcete používať, musia byť nainštalované v každom operačnom systéme, v ktorom ich chcete používať. Ak chcete napríklad používať program Microsoft Word na tom istom počítači v systéme Windows 98 a v systéme Windows XP, musíte spustiť systém Windows 98 a nainštalovať program Microsoft Word a potom musíte reštartovať počítač, spustiť systém Windows XP a znovu nainštalovať program Microsoft Word.


Poznámka: Systém Windows 95 alebo Windows 98 môže pri prvom použití zmeniť konfiguráciu hardvérových nastavení, čo môže spôsobiť problémy s konfiguráciou pri spustení systému Windows XP.

Zadanie predvoleného spúšťaného operačného systému

Ak používate na počítači viaceré operačné systémy, môžete niektorý systém nastaviť ako predvolený, ktorý sa bude spúšťať pri spustení počítača:

 • Kliknite na tlačidlo Štart (Start), kliknite na položku Ovládací panel (Control Panel) a potom dvakrát kliknite na položku Systém (System).
 • Na karte Spresnenie kliknite v časti Spúšťanie a obnovovanie na položku Nastavenie.
 • V časti Spustenie systému kliknite v zozname Predvolený operačný systém na operačný systém, ktorý sa má spúšťať pri zapnutí alebo reštartovaní počítača.
 • Začiarknite políčko Zoznam operačných systémov zobrazovať a potom zadajte počet sekúnd, počas ktorých má byť zoznam zobrazený, kým sa automaticky spustí predvolený operačný systém.

  Ak chcete manuálne upraviť súbor možností zavedenia, kliknite na položku Upraviť. Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča neupravovať súbor možností zavedenia (Boot.ini), pretože jeho úprava môže spôsobiť znefunkčnenie počítača.

Riešenie problémov

 • Pri spustení programu Microsoft Internet Explorer sa môže tento program ukončiť a môže sa zobraziť chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:

  iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll
  Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak nainštalujete na jednom zväzku viaceré operačné systémy.

  Problém vyriešite nainštalovaním jednotlivých operačných systémov na samostatné zväzky.
 • Počítač nie je možné nakonfigurovať na spúšťanie systému Windows 95 aj systému Windows 98 (alebo systému Windows Me).

  V počítači nie je možné súčasne nakonfigurovať na spúšťanie inštancie systémov Windows 95 a Windows 98, pretože tieto platformy používajú rovnaké zavádzacie súbory. Z tohto dôvodu nie je konfigurácia s možnosťou spustenia systémov Windows 95, Windows 98 a Windows Me podporovaná.
 • Po spustení počítača sa nezobrazí spúšťacia ponuka a nie je možné spustiť systém Windows XP.

  Tento problém sa môže vyskytnúť, ak nainštalujete systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me po nainštalovaní systému Windows XP.

  Tento problém odstránite opravením alebo preinštalovaním systému Windows XP.SlovníkZavádzacia oblasť
Zavádzacia oblasť obsahuje operačný systém Windows a jeho podporné súbory. Zavádzacia oblasť môže, ale nemusí byť zhodná so systémovou oblasťou. V konfigurácii s možnosťou spustenia viacerých operačných systémov bude vždy iba jedna systémová oblasť, ale pre každý operačný systém bude existovať samostatná zavádzacia oblasť.


Poznámka: Na dynamických diskoch sa táto oblasť nazýva zavádzací zväzok.

Ďalšie informácie o diskovom ukladacom priestore v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

314343 Základný a dynamický ukladací priestor v systéme Windows XP

Pozrite tiež: Systémová oblasť, Zväzok
Výber z viacerých operačných systémov
Konfigurácia počítača, ktorá umožňuje spustiť dva rôzne operačné systémy.
Pozrite tiež: Spúšťanie viacerých operačných systémov
Rozšírená oblasť
Rozšírené oblasti boli vyvinuté kvôli nutnosti používať viac ako štyri oblasti na jednej diskovej jednotke. Rozšírená oblasť môže obsahovať viaceré oblasti, čím sa dosiahlo zvýšenie maximálneho počtu oblastí, ktoré je možné vytvoriť na jednej jednotke. Rozšírená oblasť je kontajner pre logické jednotky, ktoré sú sformátované a majú priradené písmeno jednotky. Uvedenie rozšírených oblastí bolo nutné vzhľadom na zvyšujúce sa kapacity nových diskových jednotiek.

FAT (File Allocation Table)
Systém súborov, ktorý sa v systéme MS-DOS a ďalších operačných systémoch Windows používa na usporiadanie a spravovanie súborov. Tabuľka FAT (File Allocation Table) je údajová štruktúra, ktorú systém Windows vytvára pri formátovaní zväzku použitím systému súborov FAT alebo FAT32. Systém Windows ukladá informácie o každom súbore v tabuľke FAT, aby mohol súbor opätovne načítať.

Pozrite tiež: FAT32, systém súborov, systém súborov NTFS
FAT32
Odvodený systém súborov FAT. Systém FAT32 podporuje menšie veľkosti klastrov a väčšie zväzky ako systém FAT, čo umožňuje efektívnejšie vyhradzovať priestor na zväzkoch FAT32.
Pozrite tiež: FAT (File Allocation Table), Systém súborov NTFS, Zväzok
Systém súborov
V operačnom systéme predstavuje systém súborov celkovú štruktúru, v ktorej sú súbory pomenovávané, ukladané a usporiadané. NTFS, FAT a FAT32 sú typy systému súborov.
Pozrite tiež: Súborový systém NTFS, FAT, FAT32
Logická oblasť
Logické oblasti sú oblasti, ktoré sú súčasťou rozšírenej oblasti. Ich používanie sa v ničom nelíši od používania nerozšírenej primárnej oblasti. Počet logických jednotiek, ktoré je možné vytvoriť v rozšírenej oblasti, je obmedzený počtom dostupných písmen jednotiek a veľkosťou miesta na pevnom disku, ktoré je k dispozícii na vytváranie jednotiek.Spúšťanie viacerých operačných systémov
Konfigurácia počítača, ktorá umožňuje spustiť dva rôzne operačné systémy.
Pozrite tiež: Výber z viacerých operačných systémov
Systém súborov NTFS
Pokročilý systém súborov, ktorý poskytuje pokročilé funkcie na podporu výkonu, zabezpečenia (t. j. povolenia pre súbory a priečinky) a spoľahlivosti, ktoré neposkytuje žiadna verzia systému FAT. Systém NTFS napríklad zaisťuje konzistenciu zväzkov používaním štandardných techník zapisovania transakcií do denníka a obnovovania. Ak systém zlyhá, systém NTFS použije na obnovenie konzistencie systému súborov svoj vlastný súbor denníka a informácie z kontrolného bodu. V systéme Windows 2000 a Windows XP systém súborov NTFS poskytuje tiež pokročilé funkcie, ako napríklad šifrovanie, body spracovania, súbory Sparse, denník USN Journal a diskové kvóty.

Pozrite tiež: FAT32, FAT (File Allocation Table), Systém súborovPrimárna oblasť
Oblasť, ktorá sa používa na spustenie operačného systému. Primárne oblasti sú oblasti, ktoré zaberajú jednu zo štyroch zásuviek primárnej oblasti v tabuľke oblastí diskovej jednotky. Používať sa dajú tiež primárne oblasti, ktoré neobsahujú žiadny operačný systém.Systémová oblasť
Systémová oblasť je zväzok na disku, ktorý obsahuje súbory špecifické pre hardvér potrebné na spustenie systému Windows, napríklad súbory Ntldr, Boot.ini a Ntdetect.com. Ako systémová oblasť sa môže, ale nemusí použiť rovnaký zväzok ako je zavádzacia oblasť.


Poznámka: Na dynamických diskoch sa táto oblasť nazýva systémový zväzok.


Pozrite tiež: Zavádzacia oblasť, ZväzokZväzok
Zväzok je oblasť ukladacieho priestoru na pevnom disku, ktorá je buď primárnou oblasťou alebo logickou jednotkou v rozšírenej oblasti. Zväzok sa formátuje použitím systému súborov, napríklad FAT alebo NTFS, a má priradené písmeno jednotky. Obsah zväzku môžete zobraziť kliknutím na jeho ikonu v programe Windows Prieskumník alebo v okne Tento počítač. Jeden pevný disk môže mať viaceré zväzky a zväzky sa môžu rozkladať na viacerých diskoch.
Pozrite tiež: FAT (File Allocation Table), Systém súborov NTFS

Vlastnosti

ID článku: 306559 – Posledná kontrola: 26. 9. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky