Používanie klávesnice s rozložením Americké – medzinárodné v systémoch Windows 7, Windows Vista a Windows XP

S U H R N

V tejto príručke sa podrobne popisuje spôsob používania klávesnice s rozložením Americké – medzinárodné v systémoch Windows 7, Windows Vista a Windows XP.

Klávesnica s rozložením Americké – medzinárodné umožňuje písanie medzinárodných a špeciálnych znakov pomocou kombinácií klávesov.

Používanie klávesnice s rozložením Americké – medzinárodné

Pridanie klávesnice s rozložením Americké – medzinárodné

Ak chcete, aby sme pridanie klávesnice s rozložením Americké – medzinárodné vykonali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete klávesnicu pridať radšej sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete pridať klávesnicu s rozložením Americké – medzinárodné, postupujte nasledovne:
 • Windows 7 alebo Windows Vista
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , zadajte príkaz intl.cpl do poľa Vyhľadať a stlačte kláves ENTER.
  2. Na karte Klávesnice a jazyky kliknite na tlačidlo Zmeniť klávesnice.
  3. Kliknite na tlačidlo Pridať.
  4. Rozbaľte požadovaný jazyk. Napríklad Angličtina (USA).
  5. Rozbaľte zoznam Klávesnica, začiarknite políčko Americké – medzinárodné a potom kliknite na tlačidlo OK.
  6. V zozname Predvolený vstupný jazyk kliknite na položku Názov jazyka – Americké – medzinárodné (pričom slovné spojenie Názov jazyka označuje jazyk, ktorý ste vybrali v kroku 4) a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.
  7. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na tlačidlo OK.


   Všimnite si, že na paneli úloh sa zobrazí panel Jazyk. Ak nad tento panel umiestnite kurzor myši, zobrazí sa názov tlačidla uvádzajúci aktívne rozloženie klávesnice.
  8. Kliknite na panel Jazyk a v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Americké – medzinárodné.

   Vyberie sa rozloženie klávesnice Americké – medzinárodné.
 • Windows XP
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Spustiť zadajte reťazec intl.cpl a potom stlačte kláves ENTER.
  2. Na karte Jazyky kliknite na tlačidlo Podrobnosti.
  3. V rámčeku Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.
  4. Vyberte požadovaný jazyk v zozname Vstupný jazyk. Napríklad Angličtina (USA).
  5. V zozname Rozloženie klávesnice a editor IME kliknite na možnosť Americké – medzinárodné a kliknite na tlačidlo OK.
  6. V zozname Vyberte nainštalovaný jazyk, ktorý sa bude používať pri spustení počítača kliknite na položku Názov jazyka - Americké - medzinárodné (kde Názov jazyka predstavuje jazyk, ktorý ste vybrali v kroku 6), a potom kliknite na tlačidlo OK.
  7. V dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie kliknite na tlačidlo OK.

   Všimnite si, že na paneli úloh sa zobrazí panel Jazyk. Ak nad tento panel posuniete kurzor myši, zobrazí sa popis tlačidla uvádzajúci aktívne rozloženie klávesnice. Zobrazí sa napríklad rozloženie Americké – medzinárodné.
  8. Kliknite na panel Jazyk a v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Americké – medzinárodné.

   Vyberie sa rozloženie klávesnice Americké – medzinárodné.
Ďalšie informácie o paneli jazykov sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:

306993 POSTUP: Používanie panela jazykov v systéme Windows XP


Vytváranie rozšírených znakov

V rozložení klávesnice Americké – medzinárodné sa nové funkcie priraďujú pravému klávesu ALT (kláves ALT na pravej strane klávesnice). Kláves pravý ALT môžete použiť v kombinácii s ďalšími klávesmi na vytvorenie rozšírených znakov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené znaky, ktoré možno vytvoriť pomocou kombinácie klávesu pravý ALT a ďalšieho klávesu. Tiež sú uvedené znaky, ktoré možno vytvoriť kombináciou klávesov pravý ALT, SHIFT a ďalšieho klávesu.


Vytváranie medzinárodných znakov

Ak stlačíte klávesy APOSTROF ('), ÚVODZOVKY ("), OBRÁTENÝ DĹŽEŇ (`), VLNOVKA (~) alebo VOKÁŇ (nazývaný aj CIRKUMFLEX ^), na obrazovke sa nič nezobrazí, kým nestlačíte ďalší kláves.
 • Ak stlačíte kláves písmena, ktoré môže obsahovať diakritiku, zobrazí sa verzia daného písmena s diakritikou.
 • Ak stlačíte kláves znaku, ktorý nemôže obsahovať diakritiku, zobrazia sa dva samostatné znaky.
 • Ak stlačíte medzerník, príslušný symbol (apostrof, úvodzovky, obrátený dĺžeň, vlnovka a vokáň) sa zobrazí samostatne.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kombinácie klávesov, pomocou ktorých možno vytvoriť požadované znaky.

Poznámka Ak nechcete používať také správanie klávesnice, aké je uvedené v nasledujúcej tabuľke, môžete pridať alternatívne rozloženie klávesnice, ako napríklad americké rozloženie klávesnice. Postup pridania rozloženia klávesnice je uvedený v tomto článku v časti Pridanie klávesnice s rozložením Americké – medzinárodné. V tomto prípade by ste mali vybrať klávesnicu s iným rozložením ako Americké – medzinárodné.

Stlačte kláves Potom stlačte klávesVýsledný znak
' (APOSTROF) c, e, y, u, i, o, a ç, é, ý, ú, í, ó, á
" (ÚVODZOVKY)e, y, u, i, o, a ë, ÿ, ü, ï, ö, ä
` (OBRÁTENÝ DĹŽEŇ) e, u, i, o, a è, ù, ì, ò, à
~ (VLNOVKA) o, n, a õ, ñ, ã
^ (VOKÁŇ) e, u, i, o, a ê, û, î, ô, â

Zmena v systéme Windows 7

V niektorých stredoeurópskych a východoeurópskych miestnych jazykových verziách systému Windows 7 je ako predvolené rozloženie klávesnice nainštalované rozloženie klávesnice Americké – medzinárodné namiesto amerického rozloženia. Z dôvodu tejto zmeny možno zaregistrujete iné správanie. Táto zmena bola vykonaná z toho dôvodu, že klávesnica s rozložením Americké – medzinárodné obsahuje všetky klávesy americkej klávesnice a zároveň podporuje ďalšie znaky s diakritikou, ktoré sa v týchto miestnych nastaveniach často používajú.

Ak však naďalej chcete používať americké rozloženie klávesnice, postup pridania rozloženia klávesnice sa nachádza v tomto článku v časti Pridanie klávesnice s rozložením Americké – medzinárodné.
Poznámka V takomto prípade by ste mali vybrať rozloženie Americké namiesto rozloženia Americké – medzinárodné.

Používanie funkcie Jedným prstom

Použitie kombinácií klávesov vyžaduje, aby ste stlačili dva alebo viac klávesov naraz. S takouto operáciou môžu mať problémy používatelia píšuci len jednou rukou, alebo tí, ktorí píšu pomocou tyčinky, ktorú držia v ústach. Funkcia Jedným prstom umožňuje stlačenie modifikačného klávesu (CTRL, ALT alebo SHIFT) alebo klávesu s logom systému Windows a nechať ho aktívny, pokým nie je stlačený iný kláves.

Ak chcete, aby sme funkciu Jedným prstom zapli za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak ju chcete zapnúť radšej sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Ak je funkcia Jedným prstom vypnutá aj po spustení riešenia Fix it, možno je potrebné reštartovať počítač.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete zapnúť funkciu Jedným prstom, postupujte nasledovne:
 • Windows 7 alebo Windows Vista
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
  2. Kliknite na kategóriu Zjednodušenie prístupu a potom na položku Zmeniť funkcie klávesnice.
  3. Začiarknite políčko Zapnúť funkciu Jedným prstom.
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
 • Windows XP
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
  2. V časti Vyberte kategóriu kliknite na položku Zjednodušenie ovládania.
  3. V časti alebo vyberte ikonu ovládacieho panela kliknite na položku Zjednodušenie ovládania.

   Zobrazí sa dialógové okno Zjednodušenie ovládania.
  4. Na karte Klávesnica kliknutím začiarknite políčko Používať funkciu Jedným prstom a potom kliknite na tlačidlo OK.


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 306560 – Posledná kontrola: 26. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky