POSTUP: Používanie panela jazykov v systéme Windows XP

S U H R N

V tomto článku sa vysvetľuje, ako používať panel jazykov v systéme Windows XP. Panel jazykov je plávajúcim panelom, ktorý sa zobrazuje na pracovnej ploche automaticky, keď pridáte rozpoznávanie písania rukou, rozpoznávanie reči alebo iný editor Input Method Editor (IME) ako metódu zadávania textu.

Panel jazykov možno použiť na jednoduché prepínanie medzi úlohami a vykonávanie úloh súvisiacich so zadávaním textu. Ak napríklad zadávate text pomocou zariadenia rozpoznávajúceho písanie rukou, použite tlačidlá na paneli jazykov na otvorenie okna s poľom na písanie, ktoré môžete použiť na zadanie rukou písaného textu do dokumentu.


Tlačidlá a možnosti, ktoré sú zobrazené na paneli jazykov, závisia od nainštalovaných textových služieb a od programu, ktorý je aktuálne aktívny. Napríklad program Microsoft Word 2002 podporuje rozpoznávanie reči, ale program Zápisník nie. Ak sú spustené oba programy, tlačidlá na rozpoznávanie reči sa zobrazia, keď je aktívny program Word, a zmiznú, keď je aktívny program Zápisník. Ak pridáte druhý jazyk alebo rozloženie klávesnice, je možné zobraziť panel jazykov z panela úloh.


Panel jazykov je možné umiestniť kdekoľvek na obrazovke, minimalizovať ho na panel úloh alebo ho možno zobraziť priesvitný. Ak ho nepoužívate, môžete ho zavrieť. Textové služby, ktoré nepoužívate, by ste mali odstrániť, pretože spotrebúvajú pamäť počítača a môžu mať vplyv na jeho výkon.

Zobrazenie panela jazykov


Postup pri zobrazení panela jazykov (pri klasickom zobrazení ovládacieho panela):

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.
 2. Na karte Jazyky v časti Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Podrobnosti.
 3. V časti Predvoľby kliknite na položku Panel jazykov.
 4. Začiarknite políčko Zobraziť panel jazykov na pracovnej ploche.


Poznámky:
 • Panel jazykov sa zobrazuje automaticky, ak máte nainštalovanú textovú službu, akou je napríklad rozpoznávanie písania rukou, rozpoznávanie reči alebo editor metód vstupu IME (Input Method Editor). Ak však panel jazykov zavriete, môžete ho znovu zobraziť vykonaním tohto postupu.
 • Keď minimalizujete panel jazykov na panel úloh, kliknite na ikonu Jazyk na paneli úloh a potom kliknite na položku Zobraziť panel jazykov.
 • Po zobrazení panela jazykov naň môžete kliknúť pravým tlačidlom a zobraziť kontextovú ponuku. Táto ponuka slúži na zmenu nastavenia panela jazykov, napríklad jeho ukotvenia na paneli úloh alebo textových označení.

Skrytie panela jazykov


Ak chcete skryť panel jazykov, kliknite na panel jazykov pravým tlačidlom a potom použite ľubovoľný z nasledujúcich postupov:

 • Kliknutím na tlačidlo Minimalizovať zmenšíte panel jazykov na ikonu na paneli úloh. Panel jazykov sa odstráni z pracovnej plochy, ale zostane aktívny a dostupný.
 • Kliknutím na položku Zavrieť panel jazykov panel vypnete a odstránite ho z pracovnej plochy.


Poznámky:

 • Ak chcete tieto akcie vykonať, keď nie je panel jazykov zobrazený na pracovnej ploche, kliknite na panel jazykov pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Ďalšie ikony na paneli úloh. Potom bude možné panel jazykov minimalizovať a vykonať akcie pomocou ikon textových služieb na paneli úloh.
 • Zatvorením panela jazykov sa neodstránia žiadne textové služby. Ak nepoužívate službu, akou je napríklad rozpoznávanie rukou písaného textu alebo rozpoznávanie reči, mali by ste ju odstrániť. Textové služby spotrebúvajú pamäť počítača a môžu mať vplyv na jeho výkon.
 • Panel jazykov je možné minimalizovať kliknutím na tlačidlo Minimalizovať, ktoré je na paneli jazykov zobrazené.
 • Ak je nainštalovaný editor metód vstupu IME, panel jazykov sa nedá zatvoriť.

Zapnutie a vypnutie textových služieb

Postup pri zapnutí alebo vypnutí textových služieb (pri klasickom zobrazení ovládacieho panela):

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.
 2. Na karte Jazyky v časti Textové služby a vstupné jazyky kliknite na tlačidlo Podrobnosti.
 3. V časti Predvoľby kliknite na položku Panel jazykov.
 4. Ak chcete vypnúť textové služby, začiarknite políčko Vypnúť rozšírené textové služby.
 5. Ak chcete textové služby zapnúť, zrušte začiarknutie tohto políčka.
 6. Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte svoj výber.
Poznámky:
 • Túto funkciu používajte na dočasné vypnutie funkcií rozpoznávania písania rukou, rozpoznávania reči a niektorých funkcií zjednodušenia ovládania. Tieto služby môžu ovplyvniť výkon, a ak ich nepoužívate s programom, s ktorým pracujete, môžete ich dočasne vypnúť.
 • Ak textovú službu nepoužívate vôbec, mali by ste ju odstrániť.
 • Vypnutie textových služieb nemá vplyv na viacero jazykov alebo klávesníc, ktoré ste pridali v dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky v časti Nainštalované služby.O D K A Z Y

Ďalšie informácie o používaní rozpoznávania reči v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:

306537 Inštalácia a konfigurácia rozpoznávania reči v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
278927 WD2002: Časť 1: Najčastejšie otázky týkajúce sa rozpoznávania reči a písania rukou (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Podrobnejšie informácie o používaní rozpoznávania reči od spoločnosti Microsoft zobrazíte kliknutím na položku Pomocník na paneli jazykov.

Najaktuálnejšie informácie o vývoji rozpoznávania reči v spoločnosti Microsoft nájdete na jej nasledujúcej webovej lokalite:


Vlastnosti

ID článku: 306993 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky