Prispôsobenie zobrazení programu Prieskumník v systéme Windows XP

S U H R N

Tento podrobný postup popisuje používanie prepínačov príkazového riadka programu Prieskumník v systéme Windows XP.

Ďalšie informácie

Prepínače príkazového riadka môžete použiť buď na prispôsobenie predvoleného zobrazenia, ktoré program Prieskumník použije pri spustení, alebo na určenie zobrazenia pri spustení programu Prieskumník z príkazového riadka.

S príkazom Explorer.exe môžete použiť nasledovné prepínače:

PrepínačVýsledok
/n Otvorí nové okno s jedným panelom pre predvolený výber.
Obyčajne je to koreňový adresár jednotky, na ktorej je nainštalovaný systém Windows.
/eSpustí program Prieskumník v predvolenom zobrazení.
/e, <objekt>Spustí program Prieskumník v predvolenom zobrazení a so zameraním na zadaný priečinok.
/root, <objekt>Otvorí zobrazenie v okne zadaného objektu.
/select, <objekt>Otvorí zobrazenie v okne zadaného priečinka, súboru alebo
vybratého programu.


Spustenie programu Prieskumník z príkazového riadka

Ak chcete program Prieskumník spustiť z príkazového riadka, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz Explorer a kliknite na tlačidlo OK.

Príklady

Nasledovné príklady popisujú použitie prepínačov programu Prieskumník.

 • Explorer /n
  Tento príkaz otvorí okno programu Prieskumník s použitím predvoleného nastavenia. Obyčajne je to koreňový adresár jednotky, na ktorej je nainštalovaný systém Windows.
 • Explorer /e
  Tento príkaz spustí programu Prieskumník s použitím predvoleného zobrazenia.
 • Explorer /e,C:\Windows
  Tento príkaz spustí programu Prieskumník v predvolenom zobrazení a so zameraním na priečinok C:\Windows.
 • Explorer /root, C:\Windows\Cursors
  Tento príkaz spustí program Prieskumník v priečinku C:\Windows\Cursors. V tomto príklade sa priečinok C:\Windows\Cursors používa ako koreňový adresár pre program Prieskumník.

  POZNÁMKA: Všimnite si čiarku, ktorá je v príkaze uvedená za prepínačom /root.
 • Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani
  Tento príkaz spustí program Prieskumník s vybratým súborom C:\Windows\Cursors\banana.ani.

  POZNÁMKA: Všimnite si čiarku, ktorá je v príkaze uvedená za prepínačom /select.
Prepínače programu Prieskumník možno kombinovať v jednom príkaze. Nasledujúce príklady zobrazujú kombinácie prepínačov príkazového riadka programu Prieskumník.

 • Explorer /root, \\server\zdieľaná_položka, select, Program.exe
  Tento príkaz spustí program Prieskumník s použitím vzdialeného zdieľaného prostriedku ako koreňového adresára s vybratým súborom Program.exe.

Zmena predvoleného spúšťacieho priečinka programu Prieskumník

Pri zmene predvoleného spúšťacieho priečinka programu Prieskumník postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Prieskumník.
 2. V zobrazenej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Do poľa Cieľ pripojte k príkazu %SystemRoot%\Explorer.exe prepínač príkazového riadka /root a použite ľubovoľné umiestnenie pri spustení. Ak chcete napríklad spustiť program Prieskumník v koreňovom adresári jednotky C, upravte príkaz nasledovným spôsobom:
  %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
Vlastnosti

ID článku: 307856 – Posledná kontrola: 24. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky