Ako premiestniť stránkovací súbor v systéme Windows XP

S U H R N

V tomto článku je opísané, ako zmeniť umiestnenie stránkovacieho súboru v systéme Windows XP.


Stránkovací súbor je oblasť na pevnom disku, ktorú systém Windows používa ako pamäť RAM (random access memory). Niekedy sa označuje aj ako virtuálna pamäť. Na základe predvoleného nastavenia sa tento súbor uchováva v tej istej oblasti ako súbory systému Windows. Ak tento súbor premiestnite do inej oblasti, môžete zvýšiť výkon systému Windows a zväčšiť aj voľné miesto v zavádzacej oblasti.

Premiestnenie stránkovacieho súboru

 1. Prihláste sa do počítača ako správca.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Výkon a údržba a potom na položku Systém.
 4. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Výkon kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 5. Kliknite na kartu Spresnenie a potom v časti Virtuálna pamäť, kliknite na položku Zmeniť.
 6. V zozname Jednotka [menovka zväzku] kliknite na inú jednotku než je jednotka, na ktorej je nainštalovaný systém Windows (systém Windows je zvyčajne nainštalovaný na jednotke C). V časti Celková veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky si všimnite hodnotu, ktorá sa zobrazí v riadku Odporúčaná.
 7. Kliknite na políčko Vlastná veľkosť a potom zadajte odporúčanú hodnotu do poľa Počiatočná veľkosť (v MB).
 8. Zadajte maximálnu veľkosť, ktorú chcete povoliť pre stránkovací súbor, do poľa Maximálna veľkosť (v MB) a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť.
 9. V poli Jednotka [menovka zväzku] kliknite na jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows (zvyčajne ide o jednotku C), a potom vykonajte niektorý z nasledovných krokov:
  • Ak nechcete mať stránkovací súbor na tejto jednotke, kliknite na políčko Nepoužívať stránkovací súbor a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť. Zobrazí sa hlásenie podobné nasledovnému hláseniu:
   Ak je počiatočná veľkosť stránkovacieho súboru na jednotke C: menšia ako 126 MB, systém pravdepodobne nebude schopný vytvoriť súbor s ladiacimi informáciami po výskyte chyby STOP.
   Chcete aj napriek tomu pokračovať?
   Kliknite na tlačidlo Áno.

  • Ak chcete zachovať minimálnu veľkosť stránkovacieho súboru na jednotke, kliknite na políčko Vlastná veľkosť a potom zadajte hodnotu, ktorá je rovnaká alebo väčšia ako veľkosť pamäte RAM v počítači (hodnota v poli Počiatočná veľkosť (v MB). Zadajte tú istú hodnotu aj do poľa Maximálna veľkosť (v MB) a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť.
 10. Zobrazí sa nasledovné hlásenie:
  Vykonané zmeny sa prejavia až po reštarte počítača.
  Kliknite na tlačidlo OK, kliknite na tlačidlo OK, kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení výzvy na reštart počítača kliknite na tlačidlo Áno.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o premiestňovaní dočasných ukladacích súborov získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

308666 Ako premiestniť priečinok zaraďovača v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

241143 V systéme Windows NT 4.0 sa zobrazí hlásenie "Limited Virtual Memory. Your system is running without a properly sized paging file" (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
257758 OPRAVA: Pri spustení počítača sa zobrazí chybové hlásenie "Obmedzená virtuálna pamäť" (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 307886 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky