Používanie kompresie súborov v systéme Windows XP

S U H R N

Komprimovanie súborov, priečinkov a programov zmenšuje ich veľkosť a miesto, ktoré zaberajú na zväzkoch alebo vyberateľných ukladacích zariadeniach. Kompresia zväzku zmenšuje miesto, ktoré zaberajú všetky súbory a priečinky uložené na danom zväzku. Z dôvodu možného zníženia výkonu môžete chcieť niektoré súbory nekomprimovať.Kompresia systému NTFS

Kompresia systému NTFS je k dispozícii na zväzkoch, na ktorých sa používa systém súborov NTFS, pričom kompresia systému NTFS má nasledujúce funkcie a obmedzenia:
 • Kompresiu systému NTFS môžete použiť na komprimovanie jednotlivých súborov a priečinkov, ako aj na komprimovanie celého zväzku so systémom NTFS.
 • Môžete komprimovať priečinok bez skomprimovania jeho obsahu.
 • So súbormi komprimovanými v systéme súborov NTFS môžete pracovať bez ich dekomprimovania, pretože sa komprimujú a dekomprimujú bez zásahu používateľa.
 • Súbory a priečinky komprimované v systéme súborov NTFS možno zobraziť v inej farbe, aby sa dali jednoducho identifikovať.
 • Pri práci so súbormi komprimovanými systémom súborov NTFS môžete pozorovať zníženie výkonu. Pri otvorení komprimovaného súboru ho systém Windows automaticky dekomprimuje a keď ho zavriete, systém Windows ho znovu skomprimuje. Tento proces môže znížiť výkon počítača.
 • Súbory a priečinky komprimované v systéme NTFS zostávajú komprimované, kým sú uložené na zväzku so systémom súborov NTFS.
 • Súbor komprimovaný v systéme súborov NTFS nie je možné šifrovať.


Kompresia zväzku so systémom súborov NTFS

Na úspešné dokončenie tohto postupu sa musíte prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený k sieti, vykonaniu tohto postupu môže tiež brániť nastavenie sieťovej politiky. Kompresia zväzku so systémom súborov NTFS:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na zväzok, ktorý chcete komprimovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Ušetriť miesto na disku kompresiou jednotky a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V okne Potvrdenie zmien atribútov kliknite na požadovanú možnosť.

Kompresia súborov alebo priečinkov na zväzku NTFS

Pri kompresii súboru alebo priečinku postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Dvakrát kliknite na zväzok NTFS, ktorý obsahuje priečinok alebo priečinky, ktoré chcete komprimovať.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, ktorý chcete komprimovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Spresniť.
 5. Začiarknite políčko Komprimovať obsah a ušetriť miesto na disku a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na tlačidlo OK.
 7. V okne Potvrdenie zmien atribútov kliknite na požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: Ak premiestnite alebo kopírujete súbor do komprimovaného priečinka, súbor sa komprimuje automaticky. Ak premiestnite súbor z iného zväzku so systémom súborov NTFS do skomprimovaného priečinka, súbor sa skomprimuje aj v tomto prípade. Ak však premiestnite súbor z rovnakého zväzku so systémom súborov NTFS do skomprimovaného priečinka, súbor si zachová svoj pôvodný stav, t. j. zostane skomprimovaný alebo neskomprimovaný.


Zobrazenie komprimovaných súborov vo farbe

Zobrazenie komprimovaných súborov a priečinkov v programe Windows Prieskumník a v okne Tento počítač je možné zmeniť, a vizuálne ich tak odlíšiť. Postup pri zobrazení komprimovaných súborov vo farbe:
 1. Dvakrát kliknite na položku Možnosti priečinka v ovládacom paneli.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Vzhľad a motívy a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.
 4. Na karte Zobrazenie začiarknite políčko Zobraziť šifrované alebo komprimované súbory NTFS farebne.
O D K A Z Y

Systém Windows podporuje dva typy kompresie, kompresiu systému NTFS a kompresiu vykonávanú funkciou Komprimované (zazipované) priečinky.


Ďalšie informácie o zazipovaných priečinkoch zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

306531 Používanie komprimovaných priečinkov v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o kompresii systému NTFS zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

251186 Najvhodnejšie postupy na prácu s kompresiou systému NTFS (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 307987 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky