Povolenie alebo zakázanie používania sekvencie CTRL + ALT + DELETE na prihlásenie do systémov Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7

S U H R N

V tomto článku sa uvádza postup povolenia alebo zakázania používania sekvencie CTRL + ALT + DELETE na prihlásenie do systémov Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7.

Môžete požadovať, aby používatelia pred prihlásením do počítačov so systémom Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 museli stlačiť sekvenciu CTRL + ALT + DELETE, alebo môžete túto požiadavku odstrániť s cieľom urýchlenia procesu prihlasovania. Pred vykonaním uvedenej úlohy musíte byť prihlásení s právami správcu.


Povolenie alebo zakázanie používania sekvencie CTRL + ALT + DELETE

Ak chcete, aby sme povolili alebo zakázali používanie sekvencie CTRL + ALT + DELETE na prihlásenie za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.

Poznámky
 • Ak je váš počítač súčasťou domény, možno sú nastavené politiky platné pre celú doménu, ktoré prepíšu nastavenia vykonané v lokálnom počítači.
 • Tento sprievodca môže byť k dispozícii iba v angličtine, automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, uložte riešenie Fix it na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustite v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.
Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

V systéme Windows XP postupujte podľa týchto krokov:
 1. Prihláste sa do počítača ako správca.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Používateľské kontá.
 3. Kliknite na položku Zmeniť spôsob prihlasovania a odhlasovania.
 4. Ak chcete zakázať používanie sekvencie CTRL + ALT + DELETE, kliknutím začiarknite políčko Použiť uvítaciu obrazovku.
 5. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz Control Userpasswords2 a potom stlačte tlačidlo ENTER.
  Poznámka Môže sa zobraziť dialógové okno s nasledujúcim hlásením:
  Ak chcete otvárať používateľské kontá, musíte byť členom skupiny Administrators v tomto počítači. Ste prihlásení pod menom používateľa a toto konto nie je členom skupiny Administrators.
  V takomto prípade po zobrazení dialógového okna s výzvou na zadanie mena používateľa a hesla správcu počítača zadajte príslušné meno používateľa a heslo.
 6. Kliknite na kartu Spresnenie.
 7. Ak chcete zakázať používanie sekvencie CTRL + ALT + DELETE, v časti Zabezpečené prihlasovanie kliknutím odstráňte začiarknutie políčka Požadovať od používateľov stlačenie klávesov Ctrl-Alt-Delete.
V systémoch Windows Vista a Windows 7 postupujte podľa týchto krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Hľadať zadajte príkaz Control Userpasswords2 a stlačte kláves ENTER.
  Poznámka Po zobrazení dialógového okna s výzvou na zadanie mena používateľa a hesla správcu počítača zadajte príslušné meno používateľa a heslo.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 3. Ak chcete zakázať používanie sekvencie CTRL + ALT + DELETE, v časti Zabezpečené prihlasovanie kliknutím odstráňte začiarknutie políčka Požadovať od používateľov stlačenie klávesov Ctrl-Alt-Delete.

Poznámka
Ak karta Spresnenie nie je dostupná, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz control userpasswords2 a potom kliknite na tlačidlo OK.


Za určitých podmienok karta Spresnenie nie je dostupná. Karta Spresnenie nie je dostupná napríklad pre používateľov s obmedzením. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

306992 Spôsob spravovania uložených mien používateľov a hesiel v počítači v rámci domény v systéme Windows XP


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete uviesť pripomienky alebo nahlásiť akýkoľvek problém súvisiaci s týmto riešením, zadajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Poznámky

 • Ak je váš počítač súčasťou domény, možno sú nastavené politiky platné pre celú doménu, ktoré prepíšu nastavenia vykonané v lokálnom počítači.
 • Zakázaním používania sekvencie CTRL + ALT + DELETE sa vytvorí „diera v zabezpečení“. Sekvenciu CTRL + ALT + DELETE môže prečítať len systém Windows, čím sa zabezpečí, že údaje v následne zobrazenom dialógovom okne prihlásenia môže čítať len systém Windows. Tým sa dá zabrániť tomu, aby do počítača získali prístup nebezpečné programy.
 • V počítačoch založených na systéme MS-DOS (a niektorých starších systémoch založených na systéme UNIX) sa stlačením klávesov CTRL + ALT + DELETE aktivuje program BIOS a spustí reštartovanie systému. Pomocou klávesnice môžete operačný systém vypnúť. V počítačoch so systémom Windows (od systému Microsoft Windows NT) zachytáva stlačenie sekvencie CTRL + ALT + DELETE systém Windows. Výhodou techniky zachytenia stlačenia klávesov je to, že sa tým zabraňuje vypnutiu systému Windows osobou bez oprávnenia.


O D K A Z Y

Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na niektoré z uvedených prepojení:

 • 279765 Používanie funkcie rýchleho prepínania medzi používateľmi v systéme Windows XP
 • 282866 Automatické prihlasovanie ku kontu používateľa v systéme Windows XP
 • 291559 Postup pri zmene prihlasovacieho okna a preferencií vypínania v systéme Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 308226 – Posledná kontrola: 27. 9. 2011 – Revízia: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic

Pripomienky