Chybové hlásenie pri prihlasovaní do konzoly na obnovenie v systéme Windows XP: Heslo je neplatné

Upozornenie

Problém popísaný v časti Príznaky problému bol opravený v balíku Windows XP Service Pack 1 a v novších verziách systému Windows XP. Ak stále dochádza k problému, ktorý pripomína jeden z problémov popísaných v tomto článku, môže ísť o iný problém. Pri riešení podobných problémov postupujte podľa pokynov v časti Podobné problémy, ktorá je uvedená ďalej v tomto článku.

ÚVOD

Keď sa v systéme Windows XP pokúsite prihlásiť do konzoly na obnovenie, zobrazí sa chybové hlásenie. Tento článok obsahuje podrobné pokyny, ktoré vám môžu pomôcť úspešne sa prihlásiť do konzoly na obnovenie. Ak sa vám pomocou týchto pokynov nepodarí problém vyriešiť, v tomto článku nájdete aj prepojenia na ďalšie články, v ktorých sa popisujú podobné problémy a riešenia.

Príznaky problému

Keď sa v systéme Windows XP pokúsite prihlásiť do konzoly na obnovenie zadaním správneho hesla konta lokálneho správcu, v konzole na obnovenie sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Heslo je neplatné. Zadajte heslo znovu.
Zadajte heslo správcu:
Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že ste zadali správne heslo. Ak spustíte systém Windows XP, úspešne sa prihlásite zadaním rovnakého hesla, zmeníte heslo lokálneho správcu a reštartujete počítač do konzoly na obnovenie, zobrazí sa rovnaké chybové hlásenie. K tomuto problému môže dochádzať, ak bol systém Windows XP pôvodne nainštalovaný z obrazu programu Sysprep alebo ak bol v počítači v minulosti spustený program Sysprep 2.0. Program Sysprep.exe mení spôsob, akým sa kľúče hesiel ukladajú v databáze Registry. Tieto zmeny nie sú kompatibilné s rutinou prihlasovania v konzole na obnovenie.

Poznámka: Je možné, že výrobca vášho počítača použil program Sysprep na predinštalovanie systému Windows XP do počítača.

Kroky na odstránenie problému

Upozornenie


Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou nasledujúceho postupu, môžete požiadať o pomoc niekoho iného alebo sa môžete obrátiť na oddelenie technickej podpory. Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
Poznámka: Ak sa systém Windows XP dá spustiť a konzola na obnovenie nie je predinštalovaná na pevnom disku, prejdite na krok 2 v nasledujúcom postupe. Ak sa dá systém Windows XP spustiť a konzola na obnovenie je na pevnom disku predinštalovaná, prejdite na krok 3.
 1. Ak sa nedá prihlásiť do systému Windows XP, prevezmite si potrebné súbory, vytvorte príslušné inštalačné diskety na zavedenie inštalácie pomocou disketovej jednotky, spustite počítač pomocou inštalačných diskiet a potom sa prihláste do konzoly na obnovenie. Inštalačné diskety boli aktualizované tak, aby odstránili problém, ktorý bráni v spustení systému Windows XP.
  Ďalšie informácie o získaní a používaní inštalačných diskiet získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  310994 Získanie zavádzacích inštalačných diskiet systému Windows XP

 2. Nainštalujte konzolu na obnovenie, ak ešte nie je nainštalovaná. Tento krok sa požaduje pre rýchlu opravu uvedenú v kroku 3, ktorá slúži na aktualizáciu konzoly na obnovenie. Na nainštalovanie konzoly na obnovenie použite príkaz winnt32 /cmdcons v priečinku I386 na disku CD-ROM so systémom Windows XP.Ďalšie informácie o inštalácii a používaní konzoly na obnovenie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  307654 Ako nainštalovať a používať konzolu na obnovenie v systéme Windows XP

 3. Ak chcete získať a nainštalovať rýchlu opravu Q308402, obráťte sa oddelenie technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft. Úplný zoznam telefónnych čísel oddelení technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o poplatkoch za poskytnutie technickej podpory získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. V niektorých zvláštnych prípadoch sa môžu zrušiť poplatky za telefonickú podporu, ak pracovník služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft usúdi, že daný problém sa vyrieši nainštalovaním určitej aktualizácie. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.


  Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.

  Dátum Čas Verzia Veľkosť Názov súboru
  ---------------------------------------------------
  11. máj 2001 13:57 5.1.2600.15 225,152 Spcmdcon.sys
  12. nov. 2001 04:48 5.1.2600.21 218,624 Srrstr.dll
  Ak už máte konzolu na obnovenie nainštalovanú, nainštalovaním tejto rýchlej opravy sa automaticky aktualizuje priečinok C:\Cmdcons tak, aby sa dalo prihlásiť do konzoly na obnovenie.

Správca používajúci program Sysprep

Ak chcete vyriešiť tento problém, zaobstarajte si verziu systému Windows XP s integrovaným balíkom Service Pack 1, alebo pred spustením programu Sysprep nainštalujte najnovší balík Service Pack pre systém Windows XP.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 Získanie najnovšieho balíka Windows XP Service Pack

Výrobca OEM (Original Equipment Manufacturer) používajúci program Sysprep

Ak chcete vyriešiť tento problém, zaobstarajte si verziu systému Windows XP, v ktorej už je integrovaný balík Service Pack 1.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v balíku Windows XP Service Pack 1.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak z ľubovoľného dôvodu preinštalujete konzolu na obnovenie, musíte tiež preinštalovať aj túto rýchlu opravu. Na nainštalovanie konzoly na obnovenie použite príkaz winnt32 /cmdcons v priečinku I386 na disku CD-ROM so systémom Windows XP. Informácie o zásadách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa stratených alebo zabudnutých hesiel získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
189126 Zásady spoločnosti Microsoft týkajúce sa stratených alebo zabudnutých hesiel

Podobné problémy a riešenia

Ak stále dochádza k problému, ktorý pripomína jeden z problémov popísaných v tomto článku, môže ísť o iný problém. Ďalšie informácie o podobných problémoch a riešeniach získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
321305 Prihlásenie do počítača so systémom Windows XP, ak ste zabudli heslo alebo skončila platnosť hesla

308041 Zapnutie automatického prihlásenia správcu v konzole na obnovenie

312149 Zapnutie automatického prihlásenia správcu v konzole na obnovenie


Ak vám tieto články nepomôžu odstrániť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, než je uvedené v tomto článku, vyhľadajte ďalšie informácie v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Potom zadajte text chybového hlásenia, ktoré sa zobrazuje. Môžete tiež zadať popis problému do poľa Hľadať: Technická podpora (KB).
Vlastnosti

ID článku: 308402 – Posledná kontrola: 29. 11. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky